Novozymes | VØ A eksamen (netadgang) august 2014

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk

Novozymes | VØ A eksamen (netadgang) august 2014

Dette er Studienets vejledende besvarelse af eksamenssættet fra VØ A med netadgang fredag den 15. august 2014. (hhx142-VØKn/A-15082014)

Indeholder besvarelse og Excel bilag.

Følgende opgaver besvares:

Opgave 1 - Virksomhedsanalyse - Novozymes A/S
Opgave 2 - Investering - Global A/S
Opgave 3 - Kapacitetsstyring - Kunst A/S
Opgave 4 - Logistik - DesignerHjem A/S

Indhold

1.1 (5 %)
Redegør for de væsentligste årsager til Novozymes A/S' økonomiske udvikling i 2013.

1.2 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Novozymes A/S for årene 2011 til 2013 med udgangspunkt i nøgletallene, artiklerne og videoen.

Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.3 (5 %)
Vurder, hvorledes Novozymes A/S' likviditet overordnet set har udviklet sig i 2013 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.4 (10 %)
Udarbejd en PESTEL-analyse for Novozymes A/S.

1.5 (5 %)
Vurder Novozymes A/S fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

2.1 (5 %)
Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 3.

2.2 (5 %)
Vurder, om investeringen er lønsom.

2.3 (5 %)
Udarbejd en analyse af investeringsforslagets følsomhed over for ændringer i investeringens forudsætninger.

2.4 (5 %)
Vurder, hvor følsom investeringsforslaget er overfor ændringer i forudsætningerne.

3.1 (10 %)
Udarbejd den optimale afsætningsplan for de fire lysestager for den kommende måned under hensyntagen til den begrænsede kapacitet på 100 timer.

De nødvendige oplysninger fremgår af bilag 4.

3.2 (5 %)
Vurder, om det lønsomt for Kunst A/S at benytte overarbejde.

4.1 (5 %)
Vurder, om Wilsons formel kan anvendes til at beregne den optimale indkøbsstørrelse for Garden og Living.

4.2 (5 %)
Beregn den optimale indkøbsstørrelse for kobberkrukken.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 5.

4.3 (5 %)
Beregn de samlede årlige ordre- og lageromkostninger ved den optimale indkøbsstørrelse af kobberkrukken. Se spørgsmål 4.2.

Uddrag

1. Redegør for de væsentligste årsager til Novozymes A/S' økonomiske udvikling i 2013, 5 %
Novozymes har præsteret ud over forventningerne på to af deres hovedområder, hvilket har medført en positiv økonomisk udvikling, især i slutningen af 2013. Der er tale om følgende to forretningsområder:
- Vaskemiddelsdivision på især emerging markets
Vaskemiddelsdivisionen tog for Novozymes A/S' vedkommende for alvor fat i løbet af 2013. Novozymes A/S' indsats på dette forretningsområde leverede en flot organisk vækst, som blev drevet af den underliggende vækst på emerging markets, hvor der blev indgået samarbejdsaftaler med forskellige større producenter.
- Bioenergidivision primært på det amerikanske marked
På markedet for bioenergi, primært i USA, har Novozymes i løbet af 2013 formået at vækste mere end markedet. Dette skyldes ifølge Sydbank, jf. video fra Børsen TV, virksomhedens evne til løbende at sende nye produkter på markedet. Denne kontinuerlige produktudvikling har givet Novozymes en konkurrencemæssig fordel på det amerikanske marked i forhold til deres konkurrenter.

2. Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Novozymes A/S for årene 2011 til 2013 med udgangspunkt i nøgletallene, artiklerne og videoen, 25 %

Rentabilitetsanalyse

Afkastningsgraden viser en negativ udvikling, da den er faldet fra 19,3 % til 18,9 %, hvilket svarer til et fald på 2,24 %. Sammenholdt med markedsrenten på ca. 3-4 % ligger afkastningsgraden dog på et tilfredsstillende niveau igennem hele perioden.

Overskudsgraden viser en positiv udvikling igennem perioden fra 24,2 % til 25,4 %, hvilket svarer til en stigning på 4,75 %. Stigningen i overskudsgraden har en positiv påvirkning på afkastningsgraden.

Aktivernes omsætningshastighed falder fra 0,8g til 0,74g igennem perioden, hvilket svarer til et fald på 7,13 %. Faldet i aktivernes omsætningshastighed har en negativ påvirkning på afkastningsgraden... Køb adgang for at læse mere

Novozymes | VØ A eksamen (netadgang) august 2014

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.