Novo Nordisk | Emneopgave i VØ

 • HHX 2. år
 • Virksomhedsøkonomi A
 • 12
 • 8
 • 2179
 • PDF

Novo Nordisk | Emneopgave i VØ

Denne opgave er et eksempel på en emneopgave i Virksomhedsøkonomi A. Emnet for opgaven er den danske medicinalvirksomhed Novo Nordisk.

Lærers kommentar

Meget flot, jeg kan især godt lide, at du inddrager stof uden for pensummet.

Studienets kommentar

Flot opgave med mange detaljer samt en fin sammenhæng mellem informationer om den valgte virksomhed og pensum fra faget.

Indhold

Opgave A: Foretag en redegørelse for begreberne produktivitet, effektivitet og nøgletal
Opgave B: Foretag en redegørelse for en regnskabsanalyses formål og indhold.
Opgave C: Der vil nu foretages en analyse af Novo Nordisks rentabilitet. For først at beskrive rentabiliteten, benyttes der nøgletallene: Afkastningsgrad og egenkapitalens forrentning. Tallene fra Novo Nordisks årsregnskaber, for årene 2009-2013, ligger til grund for den kvantitative behandling. (jf. Bilag 1).
Opgave D: En analyse af indtjeningsevnen i samme virksomhed, herunder en forklaring på de anvendte nøgletals betydning og sammenhæng.
Opgave E: En analyse af soliditeten og likviditeten i samme virksomhed, herunder en forklaring på de anvendte nøgletals betydning og sammenhæng.
Opgave F: En forklaring på eventuelle forskelle mellem de nøgletal, som du har beregnet i spørgsmålene C til E, og de nøgletal, der fremgår af virksomhedens årsrapport.

Uddrag

Når man bruger ordet produktivitet i daglig tale menes der ofte “hvor meget får man lavet”. I sammenhæng med virksomhedsøkonomi har det en mere specifik definition. Helt præcist betyder det sammenhæng mellem inputtet af produktionsmidler og outputtet af salgbare varer og ydelser. Altså hænger udtrykket i virksomhedsøkonomi mere sammen med effektivitet i og med, at en effektiv produktion også betyder en god produktivitet. Produktivitet belyses også som et nøgletal der ser sådan her ud:

Produktivitet=Output (mængde)/Input (mængde)

Altså vil en produktiv virksomhed have et stort output ud fra et småt input. Her konkluderes, at produktivitet og effektiv produktion betyder det samme, når man har de virksomhedsøkonomiske briller på... Køb adgang for at læse mere

Novo Nordisk | Emneopgave i VØ

[1]
Bedømmelser
 • 25-04-2016
  Givet af GIS-elev
  mangler indekstal og bilag.. Men ellers meget fin opgave