Novasol | Eksamenssæt 1. december 2016 i Afsætning A

  • HHX 3. år
  • Afsætning A
  • 10
  • 8
  • 2123
  • PDF

Novasol | Eksamenssæt 1. december 2016 i Afsætning A

Besvarelse af eksamenssættet i Afsætning A fra 1. december 2016 om virksomheden Novasol.

Opgaven indeholder en kort karakteristik af det marked, Novasol Danmark befinder sig på.

Herefter er der lavet en analyse af omverdensforholdene for Novasol i Danmark, denne analyse er bygget på PEST-analysen.

For at analysere konkurrencesituationen, er der anvendt en Porters Five Forces.

Til sidst i opgaven er diskussionen af Novasols vækststrategi bygget på ansoffs vækstmatrice.

Lærers kommentar

Meget fin besvarelse, men der mangler særligt nogle afrundinger og det afsluttende bliver også lidt kort.

Elevens kommentar

Jeg ville have anvendt afrundinger til hvert spørgsmål, for at få en konklusion på det hele.

Indhold

Opgave 1 – 10% - Karakteriser kort det marked Novasol Danmark befinder sig på
Opgave 2 – 30% - Analyser omverdens forholdene for Novasol i Danmark
Opgave 3 – 30% - Analyser konkurrencesituationen for Novasol i Danmark
Opgave 4 – 30% - Diskuter Novasols vækststrategi

Uddrag

2. Analyser omverdensforholdene for Novasol i Danmark

Omverdensforholdene for Novasol i Danmark er vigtige, da det har en stor indflydelse på Novasols fremtidige succes.
Omverdensforholdene vil blive analyseret med udgangspunkt i PEST-analysen. PEST-analysen har fokus på faktorerne i fjernmiljøet, den uafhængige omverden.
Denne model er anvendt, da det er en analysemodel, som er mere specifik og analyserende end omverdens-modellen. Omverdens-modellen beskriver dog både fjern- og nærmiljøet, men den er mere redegørende end den er analyserende.
Political:
” Fra politisk side er der stor opmærksomhed på turisme og oplevelsesøkonomi som væksterhverv for Danmark. Der er fremsat flere forslag, som skal styrke turisterhvervet.”
Den store opmærksomhed på turisme og oplevelsesøkonomi fra politisk side, vil være positivt for Novasol og de andre aktører på markedet, hvis der kommer flere forslag, som skal styrke turisterhvervet.
Ved at der kommer flere turister til landet, vil det øge Novasols målgruppe, hvilket er rigtig godt.
Economical:
Da det er forholdsvis dyrt, at leje et feriehus i Danmark, er de økonomiske forhold vigtige for Novasol og feriehuseudlejningsbranchen generelt.
63,3% af turistovernatningerne i feriehuse i Danmark er oprindeligt fra Tyskland. Tyskerne lejer feriehuse som noget luksuriøst og for at få lidt ekstra i ferierne, fremfor bare at være derhjemme.
Ligeledes udgør 25,2% af overnatningerne danskere, som ligeledes vil gøre noget ekstra ud af ferierne i Danmark.
Er der lavkonjunktur i landet, vil der derfor blive sparet på disse goder. Det ses ligeledes... Køb adgang for at læse mere

Novasol | Eksamenssæt 1. december 2016 i Afsætning A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.