Noter om korstogene

  • STX 3.g
  • Historie A
  • Godkendt
  • 3
  • 1241
  • PDF

Noter om korstogene

Her finder du en samling noter, der kan bruges i Historie, som handler om korstogene. Noterne er opstillet i punktform og udformet som spørgsmål og svar.

Indhold

1. Hvad var baggrund for og udløsende årsager til korstogene?
2. Hvilke motiver havde korsfarerne?
3. Hvilke rolle spillede paven( i Rom)?
4. Hvilken rolle spillede Konstantinopel / Byzans?
5. Hvilken rolle spillede de italienske bystater?
6. Hvilken rolle spillede de verdslige fyrster?
7. Hvilken rolle spillede korsridderne?
8. Hvilken rolle spillede den almindelige befolkning?
9. Hvad var den muslimske reaktion på korstogene?
10. Hvorfor havde nogle af korstogene succes, mens andre blev totale fiaskoer?
11. Hvilke følger fik korstogene for henholdsvis Europa og Mellemøsten?

Uddrag

Hvilke motiver havde korsfarerne?
• Det handlede om at have eventyrlyst og idealisme med på færden.
• De handelsmæssige motiver var klare, da der var nok at føle sig draget af hos
araberne, både for den ærgerige norditalienske købmand og den menige korsfarer. At reducere korstogsudrbruddet til et simpelt kompromis mellem tro og penge, ville være forkert.
• Religiøs hengivenhed og for at tjene Gud.
• Man havde muligheden for at bekæmpe det onde aktivt à Den personlige frelse... Køb adgang for at læse mere

Noter om korstogene

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.