Noter til Kommunikation og konflikt - Psykologiens veje

  • HF 2. år
  • Psykologi C
  • Godkendt
  • 4
  • 1257
  • PDF

Noter til Kommunikation og konflikt - Psykologiens veje

Noter til hele temaet om Kommunikation og konflikt i psykologi, med udgangspunkt i grundbogen "Psykologiens veje" af Ole Schultz Larsen.

Noterne kommer ind på følgende delemner:
- Kommunikation og tolkning
- Nonverbale signaler
- Schulz Von Thuns kommunikationskvadrat
- Eric Bernes Transaktions analyse
- Johari Vinduet
- Birgitte Sallys Kommunikationscirkel
- John Deweys konfliktteori
- Konflikttrappen
- Optrappende og nedtrappende sprog

Studienets kommentar

Fine, detaljerede notater.

Indhold

Kommunikation og konflikter
- Kort om Kommunikation
- Tolkning
- Nonverbal Signaler er følgende
- Schulz Von Thuns kommunikationskvadrat
- Eric Bernes Transaktions analyse fra 50-60erne
- Johari Vinduet opfundet af Joe Loft & Harry Ingman i 1950erne
- Birgitte Sally (2007) – Kommunikations cirkel
Konflikter
- Divergerende og Konvergerende konflikter
- Konflikttrappen

Uddrag

Kort om Kommunikation
Kommunikations ord stammer fra latin = Communis som betyder fælles.
Kommunikation omhandler ikke bare om at sende modtage fakta information til andre mennesker, men også hvordan vi opfatter dem og vores egen opfattelse af dem.
Vi har socialt og kulturelt bestemte regler for, hvordan vi kommunikerer. Dette kaldes koder.

Tolkning
Registrere ordene opfatter om der er sproglig sammenhæng
Sammenligner det sagte med det nonverbale.
Situation og kontekst tages i betragtning
Vores kendskab/mangel af kendskab tages også betragtning til hvad afsenderen siger.
Vi prøver at flette det hele sammen for at skabe helhed og fortolke det sagte.
Hvis det eksempelvis er Hr. Hansens politiske mening vi hører, uddrager vi vores egen model af, hvordan Hansen forstår verden.

Nonverbal Signaler er følgende
Tonefald kan få en sætning til at give 3 meninger (Spørgsmål, konstatering, overraskelse)
Mimik
Kropsholdning (positurkoder)
Tøj & Udsende & Mobil, PC bruges til at fortælle om hvilken gruppe vi tilhører, sociale status samt livsstil... Køb adgang for at læse mere

Noter til Kommunikation og konflikt - Psykologiens veje

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.