Skriv et notat | Samfundsfag A | Eksempler på besvarelser

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 12
  • 9
  • 3734
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Skriv et notat | Samfundsfag A | Eksempler på besvarelser

Her kan du hente eksemplariske besvarelser af spørgsmål, hvor du skal skrive et notat.

Notatspørgsmål bruges som det sidste spørgsmål i nogle delopgaver til skriftlig eksamen i Samfundsfag A på stx.

Besvarelserne tager udgangspunkt i tidligere stillede eksamensopgaver.

Læs også vores vejledning til at skrive et notat i Samfundsfag.

Uddrag

Om opgaven

Denne eksempelbesvarelse er af spørgsmål 3 i delopgave A fra eksamenssættet “Vækst og ulighed”, som blev brugt til skriftlig eksamen i samfundsfag på stx i 2016. Der var ikke netadgang til eksamen. Spørgsmålet havde ét bilag; A4. Du får et kort resumé af A4, inden vi kommer til selve besvarelsen.

Resumé af bilag A4

A4 er et uddrag af artiklen ”Danskernes løn stiger mindre end hos vores samhandelspartnere”, som blev bragt i Politiken d. 23/9 2014. Artiklen er et interview med cheføkonom i Danske Bank, Steen Bocian. Den kan findes i sin helhed på http://politiken.dk/oekonomi/dkoekonomi/art5538186/Danskernes-l%C3%B8n-stiger-mindre-end-hos-vores-samhandelspartnere.

Steen Bocian kommer med nogle overvejelser om Danmarks konkurrenceevne. Han påpeger, at den danske lønkonkurrenceevne er blevet forbedret en smule. De danske lønninger er ganske vist steget lige så meget som i EU som helhed, men de er steget lidt mindre end lønningerne hos vores primære handelspartnere.

Samlet set er Danmarks konkurrenceevne dog faldet det forgangne år. Det skyldes, at der har været en lav vækst i produktiviteten, og at kronen er steget i værdi. Danmark har derfor stadigvæk en dårligere konkurrenceevne end før den økonomiske krise.
Ifølge Steen Bocian har det været med til at mindske beskæftigelsen. Det gælder særligt blandt de lavtuddannede, som ”har sværere ved at kompensere for de højere omkostninger”.

Steen Bocian mener, at danskerne i de kommende år må forberede sig på beskedne nominelle lønstigninger, men at reallønnen alligevel vil stige pænt på grund af den lave inflation.

Endelig påpeges det i uddraget, at der er gang i dansk eksport, og at betalingsbalancen ”sætter rekord i disse år”.

[...]

Indledning

Jeg vil i dette notat forberede dig til en debat om, hvordan der skabes økonomisk vækst i Danmark. Jeg vil anbefale, at du i debatten fokuserer på, hvordan Danmarks priskonkurrenceevne kan forbedres. Notatet vil først fremlægge argumenter for, at det er vigtigt at forbedre priskonkurrenceevnen. Derefter kommer notatet ind på, hvordan priskonkurrenceevnen kan forbedres gennem lav vækst i lønninger og forbedret produktivitet.

Priskonkurrenceevnen

Globaliseringen har gjort det afgørende for Danmarks økonomi, at danske virksomheder kan klare sig i konkurrencen med udenlandske virksomheder. Hvis priskonkurrenceevnen forbedres, kan danske virksomheder sælge deres produkter til en lavere pris, hvilket gør virksomhederne bedre i stand til at konkurrere med udenlandske virksomheder. Det resulterer i, at dansk eksport bliver styrket, at betalingsbalancen forbedres, at flere kommer i arbejde, og at væksten øges. Priskonkurrenceevnen afhænger af tre faktorer. Danmarks priskonkurrenceevne forbedres, hvis:

- De danske lønninger stiger mindre end hos Danmarks primære handelspartnere.
- Den danske krone falder i værdi i forhold til udenlandsk valuta.
- Produktiviteten på det danske arbejdsmarked stiger mere end hos Danmarks primære handelspartnere.

Kronens kurs er bundet til euroens, og den kan derfor ikke bruges som redskab uden et større opgør med dansk EU-politik. Jeg foreslår, at du i stedet fokuserer på, hvordan priskonkurrenceevnen kan forbedres gennem en mere beskeden vækst i lønninger, og hvordan den på lang sigt også kan forbedres gennem øget produktivitet... Køb adgang for at læse mere

Skriv et notat | Samfundsfag A | Eksempler på besvarelser

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.