Norsk økonomi | Eksamen i IØ maj 2015

 • HHX 3. år
 • International Økonomi A
 • 12
 • 7
 • 2836
 • PDF

Norsk økonomi | Eksamen i IØ maj 2015

En gennemarbejdet besvarelse af eksamenssættet "Norsk økonomi", som blev stillet til eksamen i International Økonomi i maj 2015.

Der findes også et vejledende opgavesæt fra 2019 ved navn "Norsk økonomi". Du kan finde 2019-sættet her.

Lærers kommentar

Super fin opgave med gode besvarelser. Du kommer godt rundt omkring i spørgsmålene og inddrager teorien og modeller godt. Super godt, 12

Indhold

1. Forklar med udgangspunkt i diagrammet i bilag 1, hvad Peter Birch Sørensen mener:
2. Forklar med udgangspunkt i bilag 3 den norske centralbanks dilemma ved tilrettelæggelse af landets pengepolitik:
3a. Beregn på baggrund af nøgletallene i bilag 4 olieeksportens andel af Norges BNP:
3b. Analyser på baggrund af bilag 4 de væsentligste forklaringer på den forventede økonomiske vækst i Norge i 2015.
4. Diskuter med udgangspunkt i bilag 5 fordele og ulemper for Norges økonomi ved at toldbeskytte og yde tilskud til landbruget:
5. Vurder med udgangspunkt i det samlede bilagsmateriale om det er en god ide at gennemføre de skattelettelser, der fremgår af bilag 8:

Uddrag

Som det påpeges i bilag 2, vokser og vokser den norske oliefond. Herudover kan det ses i diagrammet i bilag 2, at man formoder, at Norges oliefond står til at have en opsparing på omtrent 8080 mia. norske kroner i 2024. Fonden blev stiftet tilbage i 1990, med den hensigt, at også fremtidige norske generationer får glæde af indtægterne fra olie- og gaseksporten, inden ressourcerne slipper op. Første udbetaling til opsparingen fandt sted i 1996 og lød på 46 mia. norske kr. Ved udgangen af 2013 ejede fonden aktiver for i alt 5038 mia. norske kr., hvor man i 2024 forventer, at opsparingen ligger på omtrent 8080 mia. norske kr. Dvs. man forventer at opsparingen over de næste ti år, vil stige med over 3000 mia. norske kr.

Denne store stigning i opsparingen, kan medføre en overophedning af økonomien, hvis man pumper flere penge ud i den nuværende situation, hvor der er meget lav arbejdsløshed. Nedenunder ses et diagram, som viser udviklingen i Norges arbejdsløshed.

I diagrammet kan vi se at arbejdsløsheden i Norge er meget lav, men at den trods alt er steget lidt det seneste år. Billedet er dog blot taget med, for at give et billede af hvor stor en procentdel der er arbejdsløse, samt vise udviklingen, og derfor kommentere jeg ikke yderligere på diagrammet.

Ser vi på bilag 1, kan dette SE/SU-diagram hjælpe os med at forstå, hvordan de mange oliepenge, kan skabe en overophedning af økonomien. Norge har en meget lav arbejdsløshed på omkring 4,5 procent i 2015. Men i og med at denne opgave er baseret på hændelser og tal fra 2014, bruger jeg tallet 3,7 procent, når vi snakker ... Køb adgang for at læse mere

Norsk økonomi | Eksamen i IØ maj 2015

[1]
Bedømmelser
 • 21-04-2018
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Opgaven er overordnet god, dog er der fejl i udregningerne i opgave 3.a.