Nordsøolie | Naturgeografi B

  • STX 3.g
  • Naturgeografi B
  • 12
  • 21
  • 3796
  • PDF

Nordsøolie | Naturgeografi B

Opgaven her behandler hvordan olie dannes (processen) og indeholder

- en beskrivelse af hvordan man undersøger olie i undergrunden.
- en vurdering af fremtidmulighederne for Gormfeltet og Nordsøen som helhed
- en vurdering af Nordsøens fremtidige betydning for Danmark herunder økonomiske og miljømæssige aspekter.

Lærers kommentar

En meget flot besvarelse – faktisk fortrinligt.
Du viser et fint indblik, forståelse og også overblik. Du anvender fornuftigt relevante fagbegreber, modeller og teorier i dine analyser og vurderinger og diskussioner. Du argumenterer gennemgående godt, hvilket gør din sidste del til en egentlig diskussuion. Fint.

Elevens kommentar

Kilder kan med fordel inddrages yderligere, find selv supplerende materiale.

Indhold

Oliedannelse
Efterforskning og indvindingsmetoder af olie
Fremtidige produktionsmuligheder for Gormfeltet samt Nordsøen
Oliens fremtidige betydninger for Danmark
Konklusion
Bilag

Uddrag

Anvendelse samt efterspørgsel af olie har igennem mange årtier været stigende og man kan derfor sige at olie er en af de vigtigste energikilder der findes. Olien anvendes især til transport, hvilket er en enorm vigtig faktor for at holde samfundet i gang. Samtidig anvendes olie til produktion af forskellige varer så som plast, gummi og maling og til sidst anvendes olien også til opvarmning af husstande. De mange anvendelsesmuligheder samt den enorme efterspørgsel har gjort olien til verdens vigtigste og mest anvendte råstof... Køb adgang for at læse mere

Nordsøolie | Naturgeografi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.