Non-fiction analyse på 15 minutter

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 2.g
  • Engelsk A og B
  • Ingen givet
  • 10
  • 3826
  • PDF

Analysemodel: Non-fiction analyse på 15 minutter

Dette er Studienets guide til at analysere non-fiction tekster (speech, article, essay, blog post, etc...) i Engelsk.
Guiden er baseret på det retoriske pentagram. Den er designet til at give et hurtigt overblik og kan let printes ud og medbringes til undervisning eller eksamen.

Indhold

Før du går i gang
Topic (Emne)
Sender (Afsender)
Medium (Medie)
Receiver (Modtager)
Language (Sprog)
Circumstances (Omstændigheder)
Intention

Uddrag

Language (Sprog)

Dit arbejde med selve sproget i teksten vil typisk være den mest omfangsrige del af analysen, da der næsten altid er mange interessante ting at tale om på dette område. Det kan både give mening at sige noget overordnet om tekstens sprog og at gå ned i detaljer ...

Style (Sproglig stil)

Overordnet set kan det give mening at arbejde med tekstens sproglige stil. Er den skrevet i formel stil, med mange fremmedord og avancerede sætninger? Eller er den skrevet i uformel stil, med slang, sammentrækninger og grammatiske afvigelser? Eller måske en mellemting mellem de to ekstremer? Det kan være særligt interessant, hvis stilen markerer et brud med den typiske stil i tekstgenren - fx hvis en politisk taler holder en tale i ...

Choice of words (Ordvalg)

Ordvalget i teksten kan også have stor betydning for, hvordan den bliver opfattet. Fx kan valget af adjektiver (tillægsord) være med til at påvirke tonen i teksten (særligt hvis der er en overvægt at enten positive eller negative adjektiver), mens valget af personlige pronominer (personlige stedord) ofte er med til at markere forholdet mellem afsenderen og modtageren. Ordvalget kan også give en god indikation af tekstens sproglige stil (se ...

Rhetorical devices (Retoriske virkemidler)

Retoriske virkemidler er de sproglige ‘tricks', som afsenderen af en non-fiction tekst bruger for at gøre teksten mere overbevisende. Hvis afsenderens intention er at overtale modtageren til noget, er der typisk særlig mange retoriske virkemidler i teksten. Særligt politiske taler er ofte fyldt med dem.
Nedenfor kan du læse om nogle af de mest almindelige retoriske virkemidler, som du sandsynligvis kommer til at møde i dit arbejde med non-fiction... Køb adgang for at læse mere

Non-fiction analyse på 15 minutter

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.