Newtons 1. lov og andre forsøg

  • HTX 2. år
  • Fysik B
  • 12
  • 10
  • 1827
  • PDF

Newtons 1. lov og andre forsøg

Formålet ved disse forsøg er at eftervise Newtons 1. og 2. lov. Vi efterviser også bevægelsesligningerne. Vi undersøger både Newtons 1. lov og og Newtons 2. lov på en luftpudebænk.

Indhold

Formål 2
Betegnelser 3
Benævnelser 3
Teori 3
Hypotese 3
Forsøget 4
Materialer 4
Forklaring 4
Newtons 1. lov 4
Newtons 2. lov 5
Resultater 5
Newtons 1. lov 5
Newtons 2. lov 5
Resultatbehandling 6
Newtons 1. lov 6
Newtons 2. lov 6
Vurdering 7
Fejlkilder 7
Vurdering 7

Uddrag

Newtons 1. lov
Du stiller vognen på luftpudebænken uden trækloddet. Derefter skubber du vognen i gang og måler tiderne ved fotocellerne. Disse tider skulle gerne være ens, da vognen efter den er skubbet i gang ikke er påvirket af en resulterende kraft i x-retningen.
Foto a/b forbindes til tæller.
Newtons 2. lov
Her skal der gennemføres en række forsøg, hvor trækloddets masse og massen på vognen varieres. Der må kun ændres på 1 et parameter af gangen. Der skal udføres tre forsøg med hvert parameter... Køb adgang for at læse mere

Newtons 1. lov og andre forsøg

[1]
Bedømmelser
  • 28-02-2011
    Fik rigtig gode inspirationer!