Neo-fascisme i Europa | SRP

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 26
  • 7559
  • PDF

Neo-fascisme i Europa | SRP

Dette studieretningsprojekt (SRP) i Samfundsfag A og Historie A indeholder en redegørelse for fascismens oprindelse og udvikling i mellemkrigstidens Europa. Opgaven indeholder også en samfundsfaglig analyse af de moderne fascistiske bevægelser "Jobbik" og "Gyldent Daggry" i henholdsvis Ungarn og Grækenland via analyse af de to partiers manifester. Endeligt vurderes det hvorvidt der er en tydelig sammenhæng mellem mellemkrigsfascismen og den nutidige fascisme.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indholdsfortegnelse
Abstract
Indledning
Metode
1. Redegørelse for fascisme
1.1 Fascismens oprindelse
2. Redegørelse for europæisk fascisme mellemkrigstiden
2.1 Italien
Fascismens gennembrud
Marchen mod Rom og det fascistiske styre
2.2 Fascismens udvikling og udbredelse i mellemkrigstidens Europa
3. Nyfascisme i Europa
3.1 Nyfascisme i Grækenland
Økonomisk krise
Arbejdsløshed, immigration og Gyldent Daggry
Beskyldninger om nynazisme
3.2 Nyfascisme i Ungarn
Krise og EU-medlemskab
Antisemitisme
Emigration og anden etnisk kriminalitet
3.3 Fascisme eller nationalisme?
Gyldent Daggry
Jobbik
4. Sammenhæng mellem fascisme i mellemkrigstiden og nutiden
4.1 Sammenligning
4.2 Gyldent Daggry og mellemkrigstiden
4.3 Jobbik og Mellemkrigstiden
Konklusion
Litteraturliste
Primær litteratur og kilder
Sekundær litteratur
Websider
Bilag

Uddrag

Ordet ”fascisme” stammer fra det latinske ord ”fascis”, som betyder ”bundt”. I det antikke Rom var ordet ”fasces” betegnelse for et bundt af grene samlet om et øksehoved, hvilket symboliserede magistraternes magt. Fascisme er en politisk ideologi, som har sin oprindelse i begyndelsen af det 20. århundrede. Ideologiens natur er svær endegyldigt at definere, idet der er mange forskellige former for fascisme både med højre- og venstreorienterede tendenser. Vigtigheden af ideologiens forskellige aspekter varierer alt efter, hvilken organisation eller parti man fokuserer på, og derfor er der stor debat om, hvordan man endegyldigt kan definere fascismen. Ifølge Roger Griffin, professor i moderne historie og politisk videnskab på Oxford University, har fascismen dog en fast kerne, som er tilstede i alle former for fascisme, hvorimod de andre aspekter er foranderlige... Køb adgang for at læse mere

Neo-fascisme i Europa | SRP

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.