Nedsivningsforsøg og sigteanalyse | Lerjord og sandjord | Geografi C

  • HF 1. år
  • Geografi C
  • 10
  • 10
  • 2139
  • PDF

Rapport: Nedsivningsforsøg og sigteanalyse | Lerjord og sandjord | Geografi C

Denne rapport i Geografi C handler om forskellene på lerjord og sandjord. Der er lavet et nedsivningsforsøg og en sigteanalyse.

Formål
At sammenligne lerjord og sandjord og forklare deres forskellige evne til at optage vand. Først vha. et forsøg med nedsivning af vand gennem henholdsvis ler- og sandjord. Dernæst vha. et forsøg med at sigte henholdsvis lerjord og sandjord og inddele den efter kornstørrelse (partikelstørrelse). Det er blandt andet fordelingen af størrelsen på jordens partikler, der har indflydelse på, hvor hurtigt vandet siver gennem jorden.

Indhold

1. Formål
2. Teori og hypotese
2.1: Fordelingen af de 5 vigtigste jordbundstyper i Danmark
2.3: Partikelstørrelse for ler og sandkorn
2.4: Betydningen for nedsivningshastighed og grundvandsdannelse
2.5: Betydningen for effektiviteten af vandrensning under nedsivning
2.6: Forventninger til øvelsesresultater
3. Øvelser
3.1: Nedsivningsforsøg
3.2: Jordens tekstur - sigteanalyse
3.3: Fejlkilder
4. Analyse
4.1: Diskussion
4.2: Konklusion

Uddrag

2. Teori og hypotese

Hypotese:
Nedsivningen går hurtigere i jord fra Arresø'en fordi der er en mindre mængde ler partikler i (5-10% ler) og derfor tager det længere tid for vandet at nedsive i jord fra Stevns da der er en større mængde lær partikler (10-15% ler)

Teori:

Fordelingen af de 5 vigtigste jordbundstyper i Danmark.

I det dansk landskab er der gennem de landskabsformede processer under og efter istiden aflejret mange forskellige materialer (se figuren nedenfor). I det østlige Danmark findes moræneafledning som er en usorteret blanding af sten, gus, sand og ler – i mange tilfælde også blandet op med kalk fra det danske grundvand. I det Vestjylland findes store områder med sandede og grusede smeltevandsaflejringer, og i det nordlige Danmark findes en del sandede eller lerede havbundsaflejringer. Disse forskellige typer materiale kaldes for mineraljord.

Sandjord med 0-5% ler findes ved Sydvestjylland
Sandjord med 0-5% jord og ler blandt sandjord findes i nord Midtjylland.
Ler blandet sandjord med 5-10% ler og sandblandet lerjord findes primært i Nordsjælland og Nordjylland.
Sandblandet lerjord med 10-15% ler og lerjord findes på ved Fyn eller Midtsjælland
Overvejende lerjord med 15-25% ler findes i Sydøstjylland og på Falster

Samlet set kan vi nu bekrafte, vores hypotese om at lerjord er den bedste jord til at holde på vandet, ud fra vores resultater stemmer overens med teorien om lerjords evne til at holde på vandet. Ud over det kan vi bekrafte at lerjord også er bedst til at rense vandet og dermed også er den bedste jord at have over grundvandet... Køb adgang for at læse mere

Nedsivningsforsøg og sigteanalyse | Lerjord og sandjord | Geografi C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.