Nazisme i mellemkrigstiden | Historie

  • STX 2.g
  • Historie A
  • 12
  • 11
  • 3497
  • PDF

Nazisme i mellemkrigstiden | Historie

Historieopgave om Hitlers vej til magten i perioden 1929-1934. Indeholder en redegørelse, analyse og diskussion. Der inddrages samtidige kilder (Fra Peter Frederiksens "Det tredie Rige- fællesskab og forbrydelse"), samt andre relevante fremstillinger.

Opgaveformulering
I min opgavebesvarelse vil jeg undersøge hvilke faktorer der var afgørende for nazisternes magtovertagelse, som er den overordnede problemstilling. Dette fører mig til 3 underspørgsmål, som skal hjælpe mig med at besvare det overordnede problem:

- Hvilken retorik brugte nazisterne?
- Hvilke omstændigheder muliggjorde nazisternes fremgang?
- Hvordan bevirkede ”De lange knives nat” og ”Rigsdagsbranden” nazisternes magtposition?

Lærers kommentar

Fremragende opgave. Du kommer godt rundt, og får belyst væsentlige faktorer. Flere kildehenvisninger savnes, men alt i alt en glimrende opgave.

Indhold

Emneafgrænsning
Problemformulering
Materialevalg
Redegørelse for den nazistiske fremgang
Den økonomiske situation i Tyskland
Politisk magtkamp
Rigsdagsbranden
De lange knives nat
Analyse af kilder
- Tekst 10; Otto Kumm om den nazistiske tiltrækning
- Golo Mann Betydningen og konsekvensen af Rigsdagsbranden
- Tekst 13; Hitlers tale i rigsdagen
Diskussion
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Jeg vil i denne historieopgave behandle ”nazisternes magtovertagelse”, med særligt henblik på hvilke mekanismer og metoder, der gjorde sig gældende for nazisternes i det indenrigspoliti-ske klima i Tyskland. Dette snævres ind til primært at fokusere på de retoriske virkemidler, og den politik som dannede grundlaget for en nazistisk magtovertagelse. Perioden indsnævres til 1928-1934, da denne periode var kendetegnende for de mest skelsættende begivenheder, hvilket banede vejen til magten for nazisterne.

Materialevalg:
Jeg vil arbejde med mit emne og problemformulering ved at behandle kilder. Jeg har nøje ud-valgt tre kilder, som skal hjælpe mig med min opgavebesvarelse.

Jeg har valgt at arbejde med et interview af Otto Kumm fra 1990, hvori han reflekterer over hvad der gjorde, at han blev nazist . Hans forklaringer omkring hvilke forhold der gjorde, at han tilsluttede sig nazismen, er en væsentlig kilde at analysere. Otto Kumm var jo blot en af mange som tilsluttede sig nazismen, så ved at analysere hans overvejelser, får man et indblik i nogle betragtninger mange tyskere gjorde sig.

Jeg har også valgt en samtidig kilde, som er et uddrag af Hitlers tale i rigsdagen, hvor han gør rede for den ændrede indenrigspolitiske situation efter de lange knives nat . Her udviser Hit-ler hans retoriske evner, da han formår at retfærdiggøre likvideringer af højstående SA folk . Talen illustrerer, hvordan Hitler gør brug af en fordrejende retorik, da han portrætterer en værdikamp, og får vendt sympatien. Vi får samtidig et indblik i hvilke overvejelser han gjorde sig omkring ”de lange knives nat”.

Sidst har jeg valgt en kilde, som er Golo Manns opfattelse af rigsdagsbranden . Her opvejer Mann de politiske følger rigsdagsbranden havde, og man ser det fra en anden synsvinkel end de officielle nazistiske forklaringer.
Redegørelse for den nazistiske fremgang:
Den økonomiske situation i Tyskland
For at kunne redegøre for nazisternes magtovertagelse må vi starte et helt andet sted end Tyskland. 23. oktober 1929 oplevede Wall Street, New York et skæbnesvangert børskrak, hvilket skulle vise sig at få afgørende betydning for Tysklands fremtid . Der var opstået panik og alle ville sælge deres aktier. Det betød, at værdien af aktierne faldt styrtende og resulterede i at mange banker i USA krakkede, hvilket betød de trak deres lån tilbage. Det er her Tyskland kommer ind i billedet. Tyske virksomheder var afhængige af amerikanske lån, så da de blev tilbagetrukket, betød det økonomisk krise i Tyskland. Der var ikke længere råd til lønninger ... Køb adgang for at læse mere

Nazisme i mellemkrigstiden | Historie

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.