Naturgeografi B: Vind og Vindressourcer

  • STX 3.g
  • Naturgeografi B
  • 10
  • 4
  • 1551
  • PDF

Rapport: Naturgeografi B: Vind og Vindressourcer

Denne aflevering i Naturgeografi handler om vind, bla. højtryksområder, corioliseffekten og polarfronter, og vindressourcer, bl.a. en analyse af et vindressourcekort og Danmarks energistrategi.

Lærers kommentar

10 pil ned. Resten står i opgaven.

Indhold

OPGAVE 1 - VIND
a) Forklar hvorfor der dannes højtryksområder i de polare egne (polare højtryk) +
b) Beskriv princippet i cirkulationen i polarcellen.
c) Beskriv hvordan corioliseffekten virker og hvordan vinde på den nordlige halvkugle afbøjes hvis de bevæger sig hhv. fra syd mod nord og fra nord mod syd.
d) Forklar hvad polarfronten er og hvilken retning vinden har hhv. nord og syd for polarfronten.

OPGAVE 2 – VINDRESSOURCER
Analysér vindressourcekortet herunder og forklar hvilke forhold, der har betydning for vindressourcens størrelse.

OPGAVE 3 – UDNYTTELSE AF VINDENERGI
a) Danmarks energistrategi går ud på, at vindenergi og energi fra biomasse skal udgøre den største del af energiproduktionen. Beskriv fordele og ulemper ved at omlægge den danske energiforsyning til at være baseret på vindenergi.
b) Diskutér fordele og ulemper ved at bygge havmølleparker frem for at placere vindmøller på land.
c) Der har været forslag om en havmøllepark i Køge Bugt. Diskutér fordele og ulemper ved at placere en ny stor havmøllepark dér sammenlignet med ud for kysten i Nordvestjylland.
d) Diskuter og giv en vurdering af, om det er en god og realistisk strategi at omlægge Danmarks energiforsyning til at være fossilfri i 2050.

Uddrag

Når der opstår en forskel mellem 2 lufttryk, vil luften søges mod det laveste tryk. I varme områder vil luften blive opvarmet, dette vil medfører at luften bliver udvidet og lettere, luften vil derfor søge opad. Omvendt vil luften hvor der er koldt, blive tættere og få større massefylde og vil derfor søge nedad mod jordoverfladen pga. trykkraften. Højt oppe i luften vil der derfor være et højtryk i det varme område og et lavtryk i det kolde område... Køb adgang for at læse mere

Naturgeografi B: Vind og Vindressourcer

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.