Modsætninger i EU | Fællesdel | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 12
 • 2
 • 778
 • PDF

Eksempelbesvarelse: Modsætninger i EU | Fællesdel | Samfundsfag A

Her finder du Studienets eksemplariske besvarelse af fællesdelen i eksamenssættet "Modsætninger i EU". Eksamenssættet blev stillet i samfundsfag A på stx, i maj 2014.

Opgaveformuleringen lød:

1a. Hvad kan der af figur 1 udledes om sammenhængen mellem arbejdsløshed og politisk tillid?

1b. Argumentér ud fra idealistisk teori imod nedenstående citat af Marie Krarup (DF) om EU.

Uddrag

Denne opgave vil se på sammenhængen mellem arbejdsløshed og politisk tillid. Til at belyse sammenhængen bruges figur 1, som viser sammenhængen mellem gennemsnitlig arbejdsløshedsprocent og tilliden til det nationale parlament i 17 europæiske lande. Tilliden er målt som den procentdel af befolkningen, der har svaret, at de har nogen eller megen tillid til det nationale parlament. Tallene i figuren er fra 2012.

Der er foretaget lineær regression, og på baggrund af tendenslinjen kan man se, at der er en negativ sammenhæng mellem gennemsnitlig arbejdsløshedsprocent og politisk tillid...

---

Marie Krarups opfattelse af EU er, at “EU er ved at ødelægge alt det gode, vi har opnået, og at der derfor er al mulig grund til at frygte for fremtiden uden nationalstater”. Det er forkert. Set fra en idealistisk synsvinkel er EU derimod en vigtig årsag til, at Europa er blevet langt fredeligere end tidligere. Samarbejdet i EU er siden Romtraktaten blevet mere integreret både i dybden og bredden: Der samarbejdes om et stadigt stigende antal politikområder, og antallet af medlemslande har været stigende, fx med østudvidelsen. Det medfører, at der er en høj... Køb adgang for at læse mere

Modsætninger i EU | Fællesdel | Samfundsfag A

[2]
Bedømmelser
 • 22-04-2016
  Hele opgaven gav inspiration. Rigtig god opgave at tage udgangspunkt i, når man selv skal skrive en.
 • 28-08-2016
  Rigtig god opgave, der forklarede figuren godt og gav mig inspiration til min egen opgave.