Mini-SRP om fermentering og penicillin

  • HTX 3. år
  • Bioteknologi A, Matematik A
  • 12
  • 23
  • 5050
  • PDF

Mini-SRP om fermentering og penicillin

Her finder du en Mini-SRP som handler om fermentering med særlig fokus på penicillin og hvad penicillin er og gør, selve fermenteringsmetoden og et afsnit om vækst i matematik med tilhørende udregninger

Lærers kommentar

Der er et godt flow igennem rapporten og formalia er i orden.
Husk lige at give bibliografien numre, så man kan finde de rette fra teksten! Du har gode bilag.

Indhold

Indledning
Mikroorganismer
Bakterier
Vækst
Fermentering
Fermentering af penicillin
Konklusion
Bibliografi
Bilag

Uddrag

Indledning
Selvom man har benyttet mikroorganismer i husholdningen igennem de sidste 6-10.000 år er det først en del senere, at man fik kenskab til de biokemiske forhold, som ligger forinden.

Vi har i dag opnået så meget viden, at vi kan anvende oprensede enzymer eller mikroorga-nismer til at fremstille mange ting såsom levnedsmidler, medicin og non-food. Der er mange mulige produkter, som kan fremstilles på denne måde, dog varierer de biokemiske processer alt efter, hvilket produkt, som der bliver fremstillet.

Jeg vil analysere og beskrive, hvordan antibiotika herunder penicillin er fremstillet. Jeg vil komme ind på beskrivelsen af penicillins bioteknologiske metoder og processer under frem-stilling her mener jeg fermentering af penicillin. I forbindelse med dette vil jeg diskutere hvorvidt en starterkultur(renkultur) er vigtig, gøre rede for eksponentielfunktioner(i denne forbindelse vil jeg kigge på halveringstid, opstilling af funktionsudtryk og kontrol af om en funktion er en eksponentielfunktion) og forklare eksponentiel vækst og logaritmisk vækst ud fra matematiske modeller.

Antibiotika har eksisteret som medikament siden starten af 1920'erne. Alexander Flemmings opdagede i 1928, at svampen Penicillium chrysogenum har specielle bakteriedræbende egenskaber. En svampespore fra svampen havde ved et tilfælde landet og plantet sig ovenpå en petriskåle, hvor han havde stafylokok-svampe i. I en radius omkring svampesporen døde alle bakterierne.
Denne opdagelse forskede han videre med og fandt frem til det kendte medikament Penicillin. Antibiotika og penicillin har siden hen kureret mange livstruende samt almindelig bakterielle infektioner. Specielt på sygdomsfremkaldende grampositive baktier havde det en effektiv antibaktiel virkning, dog havde den også denne effekt på nogle gramnegative bakterier. Med det stadig stigende forbrug af antibiotika og specielt former for penicillin er det vigtigt, at vi fortsat forbedrer og udvikler medikamentet. Specielt pga. den voksende trussel vi ser i øjnene i form af bakteriel resistens... Køb adgang for at læse mere

Mini-SRP om fermentering og penicillin

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.