Miguel el cubano

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Spansk A
 • 12
 • 17
 • 7280
 • PDF

Miguel el cubano

Her finder du Studienets opgavehjælp til "Miguel el cubano". Det er titlen på typeopgave 2 til digitaleksamen for Spansk A på STX. Det handler om cubaneres livsvilkår, og hvordan de overlever trods mangel på mange basale ting.

Opgavehjælpen indeholder svarene til alle spørgsmålene i delprøve 1, der handler om teksten 'Miguel el cubano'. Ud over at besvare spørgsmålene, hjælper vi dig også med råd til, hvordan du generelt besvarer spørgsmål af samme type på den bedst mulige måde. Derefter gennemgår vi teksten fra delprøve 1, samt Tekst A: 'Así vive una familia cubana' og Tekst B, der består af 3 billeder. Vores gennemgang af teksterne indeholder også en vejledning til, hvordan du kan inddrage disse i din besvarelse af delprøve 2. Til sidst giver vi dig to forskellige eksempler på besvarelser af delprøve 2, hvor du skal skrive et indlæg til din dagbog. Vores første besvarelse inddrager teksten fra delprøve 1 samt Tekst A, mens vores anden inddrager alle teksterne. Dette har vi valgt at gøre, for at du kan se eksempler på besvarelser, der inddrager hver deres mængde af tekstmateriale, men samtidig opfylder opgaveformuleringens krav.

Hvis du har brug for mere hjælp til den grammatiske side af opgaven, anbefaler vi Studienets kompendium til spansk grammatik.

Spørgsmål
"Miguel el cubano" indeholder følgende spørgsmål:

Delprøve 1:
1. Tekstens genre
2. Tekstens tema
3. Tekstens formål
4. Sæt spørgsmålene sammen med de rigtige svar (der er flere svar end spørgsmål)
5. Sandt eller falsk?
6. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med definitionerne i højre spalte
7. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med antonymerne i højre spalte
8. Vælg det rigtige af de fremhævede ord
9. Beskriv billedet med 3-5 sammenhængende sætninger på spansk. Brug mindst 3 adjektiver (tillægsord)
10. Sandt eller falsk? Hvilke sætninger er rigtige i forhold til billedet til højre, til venstre eller begge billeder?
11. Hvad forestiller billedet? Sæt kryds og begrund dit valg med 3-5 sætninger på spansk
12. Kig på billedet og gør sætningerne færdige
13. Interview med 'Miguel el cubano'
14. Find et passende verbum og bøj det i den rigtige form (der er flere muligheder)

Delprøve 2:
Du er lige blevet student og er på rejse i Latinamerika. Du har lige tilbragt en måned i Cuba, hvor du har mødt Miguel (Miguel el cubano) og Peña-familien.

Skriv i din dagbog om mødet med cubanerne. Sammenlign livsbetingelserne i Cuba og Danmark. Du skal inddrage teksten fra delprøve 1 og en eller begge tekster A og B. Besvarelsen skal fylde ca. 300 ord.

Du skal bruge mindst 10 af nedenstående ord. Ordene skal anvendes i den form, de står her, undtagen verberne, der står i infinitiv og skal bruges i en bøjet form i futurum (nær fremtid), gerundium (udvidet nutid) og præteritum (kort datid). Marker ordene i din tekst.

entender - pobreza - escasez - tampoco - emigrar - libertad - intimidad - su - salir - problemas económicos – compartir - sobrevivir – sin embargo - ellos

Miguel el cubano

[2]
Bedømmelser
 • 05-12-2016
  Givet af GIS-elev
  delprøve 2 var en kæmpe hjælp til min besvarelse af samme opgave. God inspiration til hvordan man kunne gribe opgaven an.
 • 14-03-2017
  Givet af 3.g'er på STX
  Går hurtigt, og det er en god beskrivelse