Michael Strunge, punkbevægelsen og postmodernismen

  • HHX 2. år
  • Dansk A
  • 12
  • 14
  • 3992
  • PDF

Michael Strunge, punkbevægelsen og postmodernismen

Større opgave i Dansk om Michael Strunge, punkbevægelsen og postmodernismen. Opgaven analyserer de to digte af Strunge "Natmaskinen" og "Livets Hastighed", og den diskuterer Strunges rolle i punkmiljøet og 80'ernes subkulturer.

Opgaven indeholder besvarelse af følgende problemformulering:
1) Redegør for de samfundsmæssige forhold i postmodernismen samt udviklingen op til. Hvordan reagerer punkbevægelsen herpå?
2) Lav en komparativ analyse af Michael Strunges "Natmaskinen" samt "Livets Hastighed" relateret til samfundsperioden.
3) Diskuter Strunges rolle i det postmoderne samfund i forhold til punkkulturen. Sammenhold og perspektiver til andre forfattere.

Indhold

Indledning
Redegørelse
Analyse
Analyse af Livets Hastighed
Analyse af Natmaskinen
Sammenligning og perspektivering til postmodernismen
Diskussion/vurdering
Strunges rolle
Tidstypiske forfattere
Konklusion
Litteraturliste
Primær litteratur
Sekundær litteratur
Internetkilder
Bilag

Uddrag

Indledning
”I har født os i en verden af beton. Hvordan kan det undre jer, at vi har sten i hænderne?”

Sådan lød et af den såkaldte Nå-generations slogans. Nå-generationen var den generation, der var ligeglade og var præget af afmagt over for samfundets fastlagte normer og autoriteter. Heraf udspringer No-Future generationen, som primært bestod af punkbevægelsen – en subkultur, der har affødt en lyst, til at grave dybere ned i emnet med udgangspunkt i Michael Strunge.

Hovedmålet med denne opgave, er overordnet set at undersøge punkbevægelsen og Strunges betydning for denne. Hvem har påvirket hvem, og hvorledes?

Først vil jeg redegøre for de samfundsmæssige forhold, der fandt sted under postmodernismen, samt de begivenheder op til perioden. Jeg vil også komme ind på punkbevægelsens oprindelse, og deres reaktion på de samfundsmæssige problemstillinger, der fandt sted på daværende tidspunkt.
Efterfølgende vil jeg foretage en komparativ analyse af ”Natmaskinen” og ”Livets Hastigheder”, som begge af skrevet af Michael Strunge. Jeg vil desuden komme ind på de postmodernistiske tendenser i hvert digt.
Til slut vil jeg diskutere Strunges rolle i det postmoderne samfund, samt sammenholde hans forfatterskab mod andre postmodernistiske forfattere.

(...)

Analyse af Livets Hastighed
Digtet 'Livets Hastighed' fremgår af Strunges debutsamling under samme navn , som er en parafrase af David Bowies nummer ”Speed of Life”. Strunges inspiration af Bowie understøttes også med det indledende citat i digtsamlingen, som stammer fra nummeret ”Change”: ”Turn and face the strange.”
Selve digtet er opdelt i otte strofer, hvori fire verslinjer indgår i hvert enkelt. Verslinjerne er kortfattede, kontante og med en inciterende rytme, hvilket senere også kommer til at kendetegne Strunges forfatterskab. Desuden er hver strofe opdelt med en tankestreg efter hver anden verslinje – disse bruges til at udtrykke de tankeprocesser, som det lyriske jeg foretager sig, og forekommer derfor som et typografisk virkemiddel.
Der forekommer en voldsomhed i digtet i form af fragmenterede sætninger, og Strunges brug af ordvalg, med reference til det indledende ord i digtet; ”Knuser”. ”Knuser uret med mine tanker”, som den første sætning lyder, beskriver hvordan det lyriske jeg gør oprør mod tiden. Han vil ikke se tilbage på fortiden og slet ikke hengive sig til fremtiden. Tiden er den typiske forandringskilde – men den skal ikke ændre ham... Køb adgang for at læse mere

Michael Strunge, punkbevægelsen og postmodernismen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.