Mexicanske immigranter i USA | DIO

 • HHX 3. år
 • DIO (Engelsk A, Spansk A)
 • 10
 • 7
 • 1560
 • PDF

Mexicanske immigranter i USA | DIO

En opgave inden for DIO i fagene spansk og engelsk om mexicanske immigranter i USA.

Disse problemstillinger ligger til grund for problemformuleringen:
Jeg vil først redegøre, hvad der ligger til grund for at mange mexicanere vælger at immigrere til USA. Dernæst vil jeg analysere hvilke forskelle der er mellem den mexicanske kultur og den amerikanske. Afslutningsvis vil jeg vurdere, hvorvidt de to kulturer kan tilpasse sig hinanden.

Indhold

Indledning 2
Indledning og problemformulering: 3
Årsager til mexicansk immigration til USA 4
De to forskellige kulturer 5
Konklusion: 7
Kildeangivelse 7
Internet: 7
Bøger (kompendium): 8

Uddrag

Indledning og problemformulering:
Globalisering synes at have både sine positive aspekter, men til dels også sine negative. Nogle gange kan det være vanskeligt at skelne mellem, hvorledes grænsen fra positiv til negativ går, hvorimod det andre gange står meget klart om globalisering har haft en negativ eller såfremt positiv indvirkning. Globaliseringen har medvirket til et større samarbejde idet landegrænserne landene i mellem er blevet bragt tættere sammen, og har derudover skabt en større forståelse for hinandens kulturer. Tydeligvis en positiv side af globaliseringen. Dog kan det være vanskeligt at skelne mellem, hvorledes denne udvikling har haft en positiv eller negativ indvirkning, når man taler om kulturmødet mellem mexicanere og amerikanere. Mange mexicanere har gennem tiden valgt at immigrere sig til USA, hvoraf dette til tider problematiske kulturmøde opstår. Jeg har på baggrund af dette fundet følgende problemstillinger: Hvad ligger til grund for, at mexicanerne vælger at emigrerer sig fra Mexico til USA og hvilke push eller pull faktorer skyldes denne udvandring? Har de mexicanske immigranter kunne assimilere sig i USA?... Køb adgang for at læse mere

Mexicanske immigranter i USA | DIO

[2]
Bedømmelser
 • 24-10-2013
  eyeyeyeyeyeyeyeeye esé yayayayayayayaya
 • 06-04-2014
  godg dfgrgrdrthrghbfgrhtfr