Mekanik: Orbit B i Fysik - 10.1, 10.2, 10.5, 10.8, 11.3, 11.21

 • HTX 2. år
 • Fysik B
 • 12
 • 3
 • 686
 • PDF

Mekanik: Orbit B i Fysik - 10.1, 10.2, 10.5, 10.8, 11.3, 11.21

Besvarelse af opgave O10.1 , O10.2 , O10.5 , O10:8 , O11.3 , O11.21 i Orbit B i fysik

Orbit B, kap. 10 og 11

Lærers kommentar

Super flot opgave, og fortjente helt sikkert et 12 tal

Indhold

O10.1:
En cyklist kører med konstant hastighed strækningen 35 km på 2 timer og 10 minutter.
Find cyklistens hastighed både i m/s og km/h

O10.2:
En bil ruller med konstant acceleration ned ad en bakke. Accelerationen er 0,85 m/s2 i de første 18 sekunder efter, at bilen er sat i gang. Hvad er bilens hastighed efter 18 sekunder?

O10.5:
Efter at have bevæget sig 258 meter, har en bil hastigheden 85 km/h. Bilens konstante acceleration på hel strækningen er 0,78 m/s2. Hvad var bilens begyndelses hastighed målt i Km/h?

O10.8:
Idet en bil sætter i gang er dens acceleration i startøjeblikket 8,7 m/ss. Imidlertidigt falder accelerationen lineært, således at den efter 5,8 sekunder er nul. Find en forskrift for accelerationen som funktion af tiden:

O11.3:
En pram trækkes af to slæbebåde. Den ene trækker med 240kN mod nord og den anden med 350 kN mod vest: Beregn størrelsen af den resulterende kræft:

O11.21:
En kvinde med massen 60kg står i en elevator, der holder stille. Med hvor stor en kraft påvirker kvinden elevatorens gulv:

Uddrag

Elevatoren begynder at køre op. I starten accelererer elevatoren med accelerationen 1,5 m/s2. Men hvor stor en kraft påvirker kvinden i starten elevatorens gulv?... Køb adgang for at læse mere

Mekanik: Orbit B i Fysik - 10.1, 10.2, 10.5, 10.8, 11.3, 11.21

[2]
Bedømmelser
 • 15-08-2015
  Givet af HTX-elev på 3. år
  Meget god inspiration !
 • 09-02-2018
  Givet af 2.g'er på STX
  ok