Bestemmelse af magnesiums hovedgruppe | Rapport i Kemi C

  • STX 2.g
  • Kemi C
  • 12
  • 5
  • 1573
  • PDF

Bestemmelse af magnesiums hovedgruppe | Rapport i Kemi C

Rapport i Kemi C om magnesiums placering.

Rapporten beskriver hvordan man kan bestemme Magnesiums placering i det periodiske system ud fra dets reaktion med saltsyre. Rapporten omhandler et forsøg, som måler hvor meget gas, der udvikles, når magnesium reagerer med saltsyre. Herefter bruges idealgasloven og viden om hvor mange elektroner Mg afgiver, til at bestemme hvilken hovedgruppe magnesium skal stå i i det periodiske system.

Indhold

Formål
Teori
Hypotese
Materialer
Fremgangsmåde
Resultater
Resultatbehandling
Diskussion og fejlkilder
Konklusion

Uddrag

Formål
Formålet med øvelsen er at måle hvor meget gas, der udvikles, når Mg reagerer med saltsyre og på baggrund heraf og idealgasloven, hvor mange elektroner Mg afgiver, og deraf bestemme om Mg skal stå i hovedgruppe I, II eller III.

Teori
Grundstofferne er placeret i det periodiske system alt efter elektronernes fordeling i skallerne. For
hovedgruppegrundstofferne gælder, at antallet af elektroner i yderste skal er lig med placering i hovedgruppe. Dvs.
grundstofferne i 1. hovedgruppe har én elektron i yderste skal, grundstofferne i 2. hovedgruppe har to elektroner i
yderste skal, grundstofferne i 3. hovedgruppe har tre elektroner i yderste skal, osv. Metaller har stor tilbøjelighed til at
afgive de yderste elektroner, mens ikke metallerne har tilbøjelighed til at optage elektroner – helt eller delvist , så de
opnår ædelgasstruktur.
Idealgasloven gælder for ideale gasser, hvilket vil sige, at molekylerne i gassen er så langt væk fra hinanden, at de
ikke påvirker hinanden med kræfter, og at det enkelte molekyle intet fylder. Ingen gasser er ideale, men mange
gasser opfører sig med god tilnærmelse som en idealgas. For ideale gasser gælder... Køb adgang for at læse mere

Bestemmelse af magnesiums hovedgruppe | Rapport i Kemi C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.