Magasin | VØ B | Eksamen august 2015

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk

Eksempelbesvarelse: Magasin | VØ B | Eksamen august 2015

Studienets vejledende besvarelse af eksamenssættet fra VØ B den 14. august 2015. (hhx152-VØK/B-14082015)

Indeholder besvarelse og Excel bilag.

Følgende opgaver besvares:

Opgave 1 - Virksomhedsanalyse - Magasin
Opgave 2 - Logistik - Molle A/S
Opgave 3 - Indtjening og likviditet - Hellas A/S
Opgave 4 - Budgettering - Prime A/S

Indhold

1.1 (5 %)
Vurder, hvilken vækststrategi Magasin anvender, hvis den åbner et nyt stormagasin.

1.2 (5 %)
Redegør for, hvilke fordele og ulemper Magasin opnår ved at have en onlineshop.

1.3 (5 %)
Vurder, hvor i værdikæden Magasin skaber størst værdi for kunderne.

1.4 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten og indtjeningsevnen for Magasin for årene 2011/12 til 2013/14 med udgangspunkt i nøgletallene, artiklerne og ledelsesberetningen.

Nøgletallene fremgår af bilag 1 i Excel-filen.

1.5 (5 %)
Vurder Magasins fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

2.1 (5 %)
Redegør for, hvordan Molle A/S' stigende eksport har påvirket det økonomiske kredsløb.

2.2 (5 %)
Beregn indekstal for nettoomsætningen samt de enkelte logistikomkostninger.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 2.

2.3 (10 %)
Analyser udviklingen i virksomhedens logistiske effektivitet i perioden 2012 til 2014.

I bilag 2 findes datamateriale.

3.1 (10 %)
Opgør virksomhedens udgifter, udbetalinger og omkostninger samt indtægter og indbetalinger for hver af månederne maj, juni og juli i forbindelse med køb og salg af ”Silke”.

I bilag 3 findes en skabelon, som eventuelt kan benyttes.

3.2 (5 %)
Forklar, hvordan køb og salg af ”Silke” har påvirket Hellas A/S' indtjening og likviditet i maj måned.

3.3 (5 %)
Beregn, hvor meget lagerbeholdninger af ”Silke” udgør ved udgangen af juli måned i stk. og kroner.

4.1 (10 %)
Udarbejd et resultatbudget for 2016. De nødvendige informationer samt en skabelon fremgår af bilag 4.

4.2 (5 %)
Vurder, hvilke forudsætninger i budgettet der er mest usikre.

Uddrag

3. Vurder, hvor i værdikæden Magasin skaber størst værdi for kunderne

Ifølge artiklen ”Magasin leverer historisk godt resultat” skyldes den positive økonomiske udvikling bl.a. et øget fokus på medarbejdernes tilstedeværelse i butikkerne, kundetilfredshed og kundeservice. Herigennem har Magasin lagt fokus på markedsførings- og salgsfunktionen som hovedaktivitet for at skabe større værdi for kunderne. Aktiviteten her understøttes af hjælp fra HR og teknologi støttefunktionerne.

Omfattende investeringer i IT-systemer har været med til at øge Magasins kundeservice og herigennem kundetilfredshed, jf. artiklen ”Magasin leverer historisk godt resultat”. De nye IT-systemer skal holde de kundevendte medarbejdere opdateret om salgstal og andre faktorer i forbindelse med driften. Dette har givet luft i de administrative afdelinger, som betyder, at der kan benyttes flere ressourcer på kundeservice.

Markedsførings- og salgsfunktionen er ligeledes blevet benyttet i forbindelse med indretningen af butikker, der følger den trend, som forbrugerne er rykket hen imod jf. artiklen ”Magasin åbner nyt stormagasin”. Loyalitetsprogrammerne har også været med til at skabe værdi for kunderne, når de handler i Magasin, da dette giver fordele i forbindelse med køb i Magasins forretninger... Køb adgang for at læse mere

Magasin | VØ B | Eksamen august 2015

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.