Lysestage som ikke vælter | Projekt i Teknologi B

  • HTX 1. år
  • Teknologi B
  • Godkendt
  • 34
  • 5559
  • PDF

Rapport: Lysestage som ikke vælter | Projekt i Teknologi B

Her finder du en rapport i Teknologi B, som omhandler et lysestage-projekt, vi havde i forbindelse med afslutning af første år på HTX.

Rapportens omfang omhandler en lysestage, som har til formål at forebygge brand i hjemmet. Rapporten beskriver kort gruppens arbejdsmetode, valgte afgrænsninger og gruppens konklusioner.

Hensigten med denne rapport er at fremhæve de fordele der er, ved bruge den udarbejdede lysestage. Gruppen håber, at lysestagen vil formindske antallet af husbrande. Det vil vi gøre ved at synliggøre fordelene ved vores lysestage, og ulemperne ved en ustabil lysestage.

Problemstilling:
Hvordan kan man lave en stabil lysestage med det formål, at den skal have svært ved at vælte; så der ikke opstår brand?

Lærers kommentar

Meget fin opgave, kunne dog have en lidt bredere problemanalyse.

Indhold

1 ABSTRACT 2
2 FORORD 3
3 INDLEDNING 6
4 PROBLEMANALYSE 6
4.1 BESKRIVELSE AF PROBLEMET 6
4.1.1 Konsekvenserne ved problemet 7
4.1.2 Samfundsmæssigt problem 7
4.2 AFGRÆSNING SAMT INDDRAGELSE AF PROBLEMTRÆ 7
5 PROBLEMSTILLING 8
6 UDVIKLING AF PRODUKT 8
6.1 LØSNING AF PROBLEMET 9
6.2 LYSESTAGERS UDVIKLING GENNEM TIDEN. 10
6.3 MÅLGRUPPEANALYSE 11
6.3.1 Geografisk placering & Medievaner 13
6.4 LØSNING AF PROBLEMET– UNDERSTØTTELSE OG BEGRUNDELSE 14
6.4.1 Den hø-kurvede lysestage 15
6.4.2 Dobbeltlysestage 16
6.4.3 Den ottekantede lysestage 16
6.4.4 Endelig produkt 17
6.5 MARKEDSFØRING AF PRODUKTET 17
6.5.1 Produktion i Danmark 17
6.5.2 Produktion i Østeuropæiskland f.eks. Polen 18
6.5.3 Endelig løsning 19
6.5.4 Salg og markedsføring/pris 19
7 PRODUKTET 21
7.1 ARBEJDSTEGNINGER AF LYSESTAGEN 21
7.1.1 Salgstegning 23
7.2 FREMSTILLINGSTEKNOLOGIEN AF LYSESTAGEN 23
7.2.1 Materialeliste 23
7.2.2 Metode 23
7.2.3 Flowdiagram over produktionen af lysestagen 24
7.2.4 Viden 25
7.2.5 Metodeteori 25
8 KONKLUSION 26
9 KILDER 26
10 BILAG 30
10.1 BILAG 1 – UNDERSØGELSE 30
10.2 BILAG 2 – 3D BILLEDER AF LYSESTAGEN 31
10.3 LOGBOG 32
10.4 TIDSPLAN 33

Uddrag

4 Problemanalyse
4.1 Beskrivelse af problemet

Verdenen har været ramt af mange branduheld, problemets omfang er stort og skyldes flere forskellige elementer.
I Danmark mister op mod 80-90 mennesker livet årligt pga. af brand i hjemmet. (Branden)
Dette er et stort problem, i og med der ikke gøres så meget for at forebygge det i forhold til trafikulykker; hvor ”blot” dobbelt så mange mister livet. (Hess, 2014)

Der er mange årsager til, hvorfor at der opstår brand i hjem, men for det meste skyldes brand menneskelige fejl og svigt (Flammernesportal, 2015). Nogle af årsagerne kunne være: tobaksgløder, brændeovne, uforsigtighed ved madlavning, leg med lighter, levendelys og ustabile lysestager (Branden).
Stearinlys har fundet sted i mange år; disse er i sig selv ustabile, og havde derfor brug for noget der kunne ”holde” dem stabile. Til dette opfandt man lysestagen, som nu har eksisteret i flere hundrede år. (Opfindelser børne) og (Wikipedia)

Når julen nærmer sig, og juledekorationen tager fart; er et af de første spørgsmål man stiller sig selv, hvilken lysestage bør jeg købe? (Falck, 2014)
Dette spørgsmål er meget udbredt omkring juletiden, i og med der har været stribevis af brandulykker i Danmark, grundet ustabile lysestager (Branden.dk).
Derved er ustabile lysestager et stort problem i dagens Danmark, i og med de kan forårsage det vi mindst venter; brand i USA er der f.eks. flere end 10 tusinde huse blevet brændt ned, grundet usta-bile lysestager (Ahrens, 2013).

Branden har derved mange konsekvenser, som vi ville komme ind på i det følgende... Køb adgang for at læse mere

Lysestage som ikke vælter | Projekt i Teknologi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.