Luther og Paulus om retfærdiggørelse af tro

 • STX 3.g
 • Religion B
 • Ingen givet
 • 7
 • 2062
 • PDF

Luther og Paulus om retfærdiggørelse af tro

Denne opgave redegør for reformatoren Martin Luthers og apostlen Paulus' teologi med særligt henblik på spørgsmålet om retfærdiggørelse af tro med udgangspunkt i "Mod den svært bevæbnede Cochlæus" og Galaterbrevet.

Studienets kommentar

En udmærket opgave, der dog savner en indledning og en sammenfattende konklusion.

Indhold

Luther
Vigtigste forskelle på katolicisme og protestantisme
Stat vs. kirke
Mod den svært bevæbnede Coclæus
Om Paulus
Galaterbrevet

Uddrag

Luther var teolog, professor og augustinermunk i Wittenberg i Tyskland. Ydermere prøvede han at blive en fuldkommen kristen og dermed få en nådig gud. Luther var inspireret af Eramus af Rotterdam, der ligesom Luther forholdt sig kritisk overfor afladshandlen, da han ikke mente, at man kunne blive frelst ved at betale til den katolske kirke for at indgå en aftale med Gud om frelse. Dog ville Erasmus ikke gå lige så langt som Luther og dermed bryde med kirken, men reformere kirken indefra... Køb adgang for at læse mere

Luther og Paulus om retfærdiggørelse af tro

[1]
Bedømmelser
 • 05-06-2016
  Givet af HFe-elev på 2. år
  god at få inspiration fra