Los niños de la cárcel

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Spansk A
  • 12
  • 19
  • 7677
  • PDF

Los niños de la cárcel

Her finder du Studienets opgavehjælp til "Los niños de la cárcel". Det er titlen på den digitale eksamen den 25. maj 2016 for Spansk A på STX. Det handler om børn, der bor i fængslet fordi deres mødre er kriminelle.

Opgavehjælpen indeholder vores besvarelse af alle spørgsmålene i delprøve 1, der handler om artiklen "Los niños de la cárcel". Ud over at besvare spørgsmålene giver vi dig gode råd og hjælp til, hvordan du bedst besvarer hver enkelt type af spørgsmål. Derefter giver vi dig en gennemgang af teksterne "Los niños de la cárcel" (Tekst A), "Los niños de la cárcel" (Tekst B), "Niños bolivianos crecen an las cárceles junto a sus madres presas" (Tekst C) og en række billeder (Tekst D). Vores gennemgang indeholder også en vejledning til, hvordan du kan inddrage disse tekster i delprøve 2. Til sidst giver vi dig to forskellige eksempler på besvarelser af delprøve 2, hvor du skal skrive et læserbrev. Vores første besvarelse inddrager Tekst A fra delprøve 1 samt Tekst B, mens vores anden inddrager alle teksterne. Dette har vi gjort for at give dig eksempler på to forskellige besvarelser, der koncentrerer sig om hver deres mængde af tekstmateriale, samt opfylder opgaveformuleringens krav.

Hvis du har brug for mere hjælp til den grammatiske side af opgaven, anbefaler vi Studienets kompendium til spansk grammatik.

Spørgsmål
"Los niños de la cárcel" indeholder følgende spørgsmål:

Delprøve 1:
1. Angiv tekstens genre.
2. Angiv tekstens tema.
3. Angiv tekstens formål.
4. Sæt spørgsmålene sammen med de rigtige svar (der er flere svar end spørgsmål).
5. Marker det rigtige svar.
6. Sandt eller falsk?
7. Forbind højre og venstre spalte, så sætningerne er korrekte.
8. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med forklaringerne i højre spalte.
9. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med antonymerne i højre spalte.
10. Giv billedet en titel på spansk og begrund dit valg med 3-5 sætninger på spansk.
11. Beskriv billedet på spansk. Skriv 3-5 sætninger.
12. Kig på billedet og gør sætningerne færdige på spansk.
13. Find et passende verbum (udsagnsord) og bøj det i den rigtige form i præsens (nutid). Verberne må kun bruges én gang.
14. Skriv korrekte sætninger ved at sætte ordene i den rigtige rækkefølge (der kan være flere muligheder).

Delprøve 2:
Skriv et læserbrev. Du skal tage udgangspunkt i børnenes historier. Diskutér, om det er bedst for børnene at vokse op i fængslet eller udenfor.

Du skal inddrage tekst A fra delprøve 1 og en eller flere af teksterne B (Los niños de la cárcel), C (video: Niños bolivianos crecen en las cárceles junto a sus madres presas) eller D (billedmateriale). Du må gerne inddrage yderligere information. Du kan finde tekst A under Delprøve 1 i menuen til venstre.

Du skal bruge mindst 10 af de nedenstående ord i din tekst, heraf skal mindst tre være verber.

- Alle andre ordklasser end verber skal anvendes i den form, de står i nedenfor.

- Verberne står i infinitiv nedenfor. I din tekst skal du bruge dem i en bøjet form, hvor følgende verbalformer indgår: præsens (nutid), perfektum (førnutid) og gerundium (lang tillægsform).

Du skal markere de valgte ord i din tekst med understregning eller fed.

Besvarelsen skal fylde 300 ord.

echar de menos – crecer – por un lado/por otro lado – libre – vivir – culpable – castigar – relación – según – cuando – su – comprender – infancia – no creer que – familia – inocentes

Los niños de la cárcel

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.