Lobbyisme i EU

 • STX 3.g
 • Historie A
 • Ingen givet
 • 17
 • 5088
 • PDF

Lobbyisme i EU

Dette er en opgave i historie om lobbyisme i EU.

Opgaven besvarer følgende:
"Jeg vil skitsere og belyse begrebet lobbyisme. Jeg vil overvejende beskæftige mig med lobbyismen i EU, men jeg vil som før nævnt redegøre for begrebet lobbyisme i sig selv. I min opgave skal der ikke forventes en redegørelse af EU's beslutningsproces, jeg vil kun se på, hvor og hvordan der i denne er knyttet lobbyisme. Jeg vil ikke redegøre for de forskellige institutioners struktur og funktion, men kun se på, hvordan lobbyisme påvirker EU's forskellige institutioner. Jeg vil endvidere se på lobbyisternes retningslinjer i EU, hvis der overhovedet eksisterer sådan nogle.

Herefter vil jeg beskæftige mig med det store spørgsmål: er lobbyisme noget skidt? Mange mennesker forbinder en vis negativitet med ordet lobbyisme. En anden dog mindre gruppe mener, at lobbyisme er positivt. Men fælles for begge grupper er, at de mener, at lobbyismen er mere eller mindre nødvendig. Jeg vil udarbejde en diskussion, der vil tage udgangspunkt i at diskutere hvilke ulemper, der kan være forbundet med lobbyisme. Denne diskussion vil inddrage forskellige personers synspunkter og meninger."

Indhold

1. Indledning side 2

2. Hvad er Lobbyisme? side 3
3. EU i et lobbyismeperspektiv side 4
3.1 Kommissionen side 5
3.2 Europaparlamentet side 6
3.3 Ministerrådet side 7
3.4 Domstolen side 8
3.5 Sammenfatning side 9
4. Regler for lobbyister side 10
5. Diskussion af ulemperne vedrørende lobbyisme i EU side 11
6.Konklusion side 16
7.Litteraturliste side 17

Uddrag

Når repræsentanter for erhvervsvirksomheder, organisationer eller interessegrupper, henvender sig direkte til politikere eller embedsmænd, er det lobbyisme. I Danmark er arbejdsmarkedets parter, brancheforeninger, Landbrugsrådet, Industrirådet og de store miljøorganisationer i jævnlig kontakt med de politiske beslutningstagere. Greenpeace har ligefrem opnået høringsret i havmiljøsager. Dansk Naturfredningsforening kan i Danmark til enhver tid forberede og rejse krav om fredningssager.

Mange store interesseorganisationer sidder repræsenteret i folketingsudvalg og er med til at forberede og forhandle beslutninger, som folketinget nogle gange nøjes med at stemple. Der er i litteraturen ikke enighed om, hvordan lobbyisme skal defineres. Nogle steder defineres lobbyisme som påvirkning, der foregår gennem en mellemmand, typisk et konsulentfirma eller advokatfirma, andre steder ses der langt bredere på det at påvirke politiske beslutninger... Køb adgang for at læse mere

Lobbyisme i EU

[9]
Bedømmelser
 • 19-11-2005
  Gode citater, hjalp mig igang med min egen opgave -tak!!
 • 29-02-2016
  .......................................................
 • 03-03-2013
  Rigtig god opgave, som også gav en del hjælp
 • 06-10-2012
  rigtig god opgave, inspirerende