Litterær artikel om STRIDSMÆND FOR DET VI ELSKER

  • STX 3.g
  • Dansk A
  • 12
  • 3
  • 1348
  • PDF

Litterær artikel om STRIDSMÆND FOR DET VI ELSKER

Her finder du et godt eksempel på en litterær artikel om digtet "STRIDSMÆND FOR DET VI ELSKER" (1922) af Rudolf Broby-Johansen med perspektivering til Pablo Picassos maleri "Guernica" (1937). Opgaven er en besvarelse af Opgave 5 fra eksamenssættet til den skriftlige eksamen i Dansk A på STX fra 24. maj 2016.

Opgaveformulering
STRIDSMÆND FOR DET VI ELSKER
Skriv en litterær artikel om STRIDSMÆND FOR DET VI ELSKER Artiklen skal indeholde en analyse og fortolkning af STRIDSMÆND FOR DET VI ELSKER (tekst 5), hvor du bl a fokuserer på digtets billedsprog og syntaks
Giv en tematisk perspektivering, idet du inddrager Guernica (tekst 6)

Studienets kommentar

Opgaven analyserer digtet på en tekstnær måde og er god til at inddrage relevante ekspressionistiske træk i analysen. Til sidst gives en interessant fortolkning af digtet. Sproget flyder pænt, og opbygningen er i orden.

Uddrag

I 1920'erne, perioden efter 1. Verdenskrig, var mange overlevende præget af et behov for at sætte ord og billeder på deres indre kaos, og der blev samtidig skabt et enormt had til den industrialisering, der havde gjort den fatale krig mulig. Det blev en udbredt holdning mellem kunstnere, at samfundet var blevet værdiløst. Netop denne stemning førte til den kunstneriske stilretning ekspressionismen, hvor det moderne samfunds umenneskelige sider blev kritiseret. Under ekspressionismen var fokus på forfatterens subjektive måde at fortolke den objektive omverden på. Kunsten skulle altså ikke efterligne den ydre virkelighed, men snarere være en afbildning af forfatterens indre virkelighed. Dette subjektive element åbnede naturligvis nye muligheder for udfoldelse i kunsten. Dette ses bl.a. i digtet ”Stridsmænd for det vi elsker”, der er skrevet af Rudolf Broby-Johansen og stammer fra digtsamlingen Blod (1922).

”Stridsmænd for det vi elsker” beskriver seks soldater, der voldtager og dræber en ung pige bag en låst dør. Digtet er delvist lyrisk, da der er mange sanseindtryk og intense beskrivelser, og digtet siger meget med få ord. Men det har også episke træk, da det beskriver en handling, som strækker sig over en kronologisk tidsperiode på omkring en time. Derudover er der heller ingen rimstruktur. Miljøet beskrives i første strofe helt kort som en ”ØDE STUE” med et ”LANGT TRÆBORD”, hvorpå en ”BLIKLAMPE OSER” (ll. 1-3). Rundt om bordet sidder ”SEX SVULNE GUSTNE MANDKROPPE” (l. 4). Der er altså tale om et dystert og mørkt rum tæt ved vestfronten under 1. verdenskrig, hvilket angives af undertitlen ”Belgien 11-6-1917”. Pludselig sker der... Køb adgang for at læse mere

Litterær artikel om STRIDSMÆND FOR DET VI ELSKER

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.