"Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen" | Kierkegaards teologi

  • Andet
  • Andet
  • Ingen givet
  • 2563
  • PDF

Rapport: "Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen" | Kierkegaards teologi

Kristendomsprojekt

Problemformulering

Vi vil i opgaven tage udgangspunkt i Kierkegaards fortælling ”Liljerne på marken og himlens fugle”.
Udfra denne fortælling vil vi undersøge Kierkegaards menneske- og Gudssyn.
Er Kierkegaard stadig aktuel? Kan vi stadig lære af Kierkegaards filosofi?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Søren Kierkegaard
Søren Kierkegaards menneskesyn gennem ”Liljerne på marken og himlens fugle”
Søren Kierkegaards gudssyn gennem ”Liljerne på marken og himlens fugle”
Perspektivering til vores tid
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:
I denne opgave har vi valgt, at beskæftige os med Søren Kierkegaards fortælling: ”Liljerne på marken og himlens fugle”. Dette har vi valgt fordi, Søren Kierkegaard er en af vores største forfattere og kritiker, og mange af hans værker har fået stor betydning op gennem tiden. Dette gælder også for Søren Kierkegaards fortælling om Liljen på marken.
Vi vil starte med en kort beskrivelse af Søren Kierkegaard. Derefter vil vi se på Søren Kierkegaards menneskesyn og gudssyn gennem fortællingen: ”Liljerne på marken og himlens fugle.”
Til sidst vil vi perspektivere ”Liljerne på marken og himlens fugle” til i dag og se, om den også har relevans for vores tid.

Søren Kierkegaards menneskesyn gennem ”Liljerne på marken og himlens fugle”
Kierkegaard interesserer sig ikke for politiske og samfundsmæssige problemer. Han beskæftiger sig med problemer, som er ens for alle mennesker til alle tider; hvordan man kommer til rette med sig selv, finder sig selv, hvad meningen er med livet. Forfatterskabet rummer både teologi, psykologi og filosofi. For Kierkegaard hænger disse tre begreber sammen, men ex. Sartre vælger at læse Kierkegaard uden den teologiske vinkel.
Kierkegaard taler om fire retninger, man som menneske kan udvikle sig i: Spidsborgeren, æstetikeren, etikeren og det religiøse.

Spidsborgeren lever som alle andre. Han er ubevidst et produkt af det givne samfunds normer og kultur. Han er overbevist om, at det er ham selv, der træffer valgene, men anonyme kræfter, ex. politiske holdninger, har i virkeligheden foretaget valgene på spidsborgerens vegne. Han er ubekymret. Spidsborgeren forholder sig til sig selv gennem alle andre. En medløber... Køb adgang for at læse mere

"Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen" | Kierkegaards teologi

[2]
Bedømmelser
  • 25-02-2004
    lorte opgave den gav mig ikke mere end eleve
  • 24-11-2003