Bestemmelse af ligevægtskonstant ved hjælp af absorbans | Kemi B

  • HTX 2. år
  • Kemi B
  • 12
  • 14
  • 1630
  • PDF

Rapport: Bestemmelse af ligevægtskonstant ved hjælp af absorbans | Kemi B

Her finder du en rapport om kemisk ligevægt, skrevet i Kemi B.

Formålet med forsøget er at bestemme ligevægtskonstanten for følgende reaktion:

Fe3 (aq)+SCN- (aq)⇋FeSCN2+(aq).

Du kan læse mere om kemiske ligevægte på denne side.

Indhold

Ligevægtsloven
Teori
Kemisk ligevægt
Dynamisk ligevægt
Ændring af ligevægt
Formål
Materialeliste
Fremgangsmåde
Sikkerhed
Resultater
Temperatur i reagensglas
Tabel af absorbans ved koncentrationer af FeSCN2+
Tal jeg bruger i min udregning
Reagensglastal
Absorbanstal
Beregninger
Forsøg 1
Forsøg 2:
Forsøg 3:
Forsøg 4:
Forsøg 5 med is
Diskussion
Endoterm eller exoterm
Fejlkilder
Konklusioner

Uddrag

En kemisk ligevægt er en reaktion som er gået i stå, så at sige. Hvis man eksempelvis tager forsøget hvor man i et glas med saltsyre ligger et lille stykke magnesium i, opløses metallet (magnesiummet) af syren. Under reaktionen udvikles der også gassen dihydrogen, som ikke er opløselig i vand. Når vores magnesium er opløst, går reaktionen ”i stå”... Køb adgang for at læse mere

Bestemmelse af ligevægtskonstant ved hjælp af absorbans | Kemi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.