LEGO | VØ A | Eksamen august 2014

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk

LEGO | VØ A | Eksamen august 2014

Studienets vejledende besvarelse af eksamenssættet fra VØ A fredag den 15. august 2014. (hhx142-VØK/A-15082014)

Indeholder besvarelse og Excel bilag.

Følgende opgaver besvares:

Opgave 1 - Virksomhedsanalyse - Lego
Opgave 2 - Investering - Carton A/S
Opgave 3 - Aktivitetsoptimering - Plast A/S
Opgave 4 - Logistik - PL Import ApS

Indhold

1.1 (5 %)
Forklar, hvilke økonomiske overvejelser der ligger bag udtalelsen: ”Vi fokuserer ikke på omkostninger. Vi fokuserer på leveringssikkerhed” i artiklen ”Manden bag 46 milliarder legoklodser”.

1.2 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Lego Koncernen for årene 2011 til 2013 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne.

Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.3 (5 %)
Vurder, hvorledes Lego Koncernens likviditet overordnet set har udviklet sig i 2013 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.4 (10 %)
Udarbejd en SWOT-analyse for Lego Koncernen med udgangspunkt i casematerialet og besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.3.

1.5 (5 %)
Vurder Lego Koncernens fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

2.1 (5 %)
Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 3.

2.2 (5 %)
Vurder, om investeringen er lønsom.

2.3 (5 %)
Udarbejd en analyse af investeringsforslagets følsomhed over for ændringer i investeringens forudsætninger.

2.4 (5 %)
Vurder, hvor følsom investeringsforslaget er overfor ændringer i forudsætningerne.

3.1 (5 %)
Beregn den optimale salgspris for produktet Y21.

De nødvendige oplysninger fremgår af bilag 4.

3.2 (5 %)
Vurder, hvilken betydning det får for den optimale salgspris, hvis kvaliteten på Y21 ændres efter kundernes ønske. Se spørgsmål 3.1.

3.3 (5 %)
Forklar, hvilken indflydelse Plast A/S' kapacitetsomkostninger har på fastsættelsen af den optimale salgspris.

4.1 (5 %)
Vurder, hvilket lagerdisponeringssystem PL Import ApS anvender ved indkøb af G504.

4.2 (5 %)
Vurder, om PL Import ApS indkøber det optimale antal tons af G504 pr. gang.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 5.

4.3 (5 %)
Beregn ændringen i de årlige lageromkostninger, hvis sikkerhedslageret øges fra 60 tons til 100 tons.

Uddrag

1. Forklar, hvilke økonomiske overvejelser, der ligger bag udtalelsen: ”Vi fokuserer ikke på omkostninger. Vi fokuserer på leveringssikkerhed” i artiklen ”Manden bag 46 milliarder legoklodser, 5 %

I artiklen udtaler Legos produktionsdirektør, at de ikke fokuserer på omkostninger, men på leveringssikkerhed, fordi Lego har taget et strategisk valg om dette. I artiklen tales der altså om logistisk effektivitet eller nærmere forholdet mellem logistikomkostninger og leveringsservice.
Lego har valgt at placere deres produktion over hele verden, så de kan være tæt på kunderne. En sådan beslutning medfører øgede omkostninger i forhold til, hvis hele produktionen var placeret i lande med et lavere lønniveau og en højere effektivitet. Dog udtaler produktionsdirektøren, at det for Lego er vigtigere med en høj leveringsservice. Det er vigtigt for Lego at kunderne hele verden over ikke oplever, at de ikke kan købe de ønskede produkter. Det er en del af Legos image og ”services”, at de forskellige serier af klodser, som udbydes, er tilgængelige i et betydeligt omfang.

Dette kan sammenholdes med, at Lego producerer en del forskellige produktserier fra bl.a. forskellige filmfranchises (Fx Ringenes Herre, Harry Potter, Indiana Jones) og hvis disse produktserier ikke kommer ud til butikkerne lige omkring den tid, når filmene kommer ud, risikere Lego, at kunderne mister interessen for serien.

2. Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Lego koncernen for årene 2011 til 2013 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne, 25 %

Rentabilitetsanalyse

Afkastningsgraden viser en positiv udvikling igennem perioden. Afkastningsgraden stiger fra 47,7 % til 48,7 %, hvilket svarer til en stigning på 2,1 %. Sammenholdt med markedsrenten på ca. 3-4 % befinder afkastningsgraden sig på et yderst tilfredsstillende niveau igennem hele perioden.
Overskudsgraden viser ligeledes en positiv udvikling igennem perioden. Overskudsgraden stiger fra 30,4 % til 32,9 %, hvilket svarer til en stigning på 8,22 %. Stigningen i overskudsgraden har en positiv påvirkning på afkastningsgraden... Køb adgang for at læse mere

LEGO | VØ A | Eksamen august 2014

[4]
Bedømmelser
 • 15-02-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig god opgave, der ligger op til mange gode informationer - Den er rigtig god som et supplement til hvis man lige manglede lidt selv
 • 10-05-2016
  Super opgave, glad for rentabilitetsanalysen!
 • 05-02-2016
  fin opgave. rigtig god
 • 26-01-2016
  Den er en rigtig god opgave

Materialer relateret til LEGO | VØ A | Eksamen august 2014.