Lasers bølgelængde og brydningsindekset for akryl | Rapport

  • HTX 2. år
  • Fysik A
  • 12
  • 10
  • 2077
  • PDF

Lasers bølgelængde og brydningsindekset for akryl | Rapport

Dette er en rapport i Fysik A, der gennemgår teorien for lys, bølgelængder og gitterligningen.
Derudover kommes der også ind på lysets brydning og overgangen fra et materiale til et andet.
Ydermere gennemgår den forsøg med to forskellige lasere, og spørgsmål til hvorfor tingene netop er, som de er.

Lærers kommentar

Perfekt opgave, ingen fejl der kunne spottes.

Indhold

Indledning 2
Teori 2
Lysbølger 2
Gitterligningen 2
Brydningsloven 3
Materiale liste 4
Forsøg 1 4
Forsøg 2 5
Fremgangsmåde 5
Forsøg 1 5
Forsøg 2 5
Resultater 5
Forsøg 1: 5
Forsøg 2 5
Databehandling 5
Forsøg 1: 5
BLÅ LASER 5
RØD LASER 6
Forsøg 2: 7
Diskussion 7
Generelle fejlkilder 7
Forsøg 1 7
Forsøg 2 8
Konklusion 9
Kilder 9

Uddrag

Indledning
I første forsøg skal vi udregne bølgelængden for vores blå og røde lasere via gitterligningen. I andet forsøg skal vi fremvise lysets brydning, da det går mellem luft og akryl. Derefter skal vi finde brydningsindekset for akryl.

Forsøg 1
Det lader til, at vores målte brydningsindeks for akryl muligvis har været en smule for højt. Ud fra vores fysikbog (ORBIT B), kan vi se, at brydningsindekset for akryl ligger sig på 1,49. I tabellen kan der ses vores målte værdier for akrylets brydning. Disse skulle meget gerne ikke variere. Herunder ses tegningen, og der er skitseret nogle forklarende streger.
For at udregne fravigelses procenten tager vi igen fat i formlen fra tidligere:
procent afvigelse = (målt værdi - tabel værdi) / tabelværdi · 100%
Da vi ikke har én enkelt målt værdi, tager vi gennemsnittet fra sin(i)) / (sin(b). Grunden til vi kun gør det med disse og ikke med (halvkorde i) / (halvkorde b) er, at de i princippet er det samme. Det er forklaret yderligere... Køb adgang for at læse mere

Lasers bølgelængde og brydningsindekset for akryl | Rapport

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.