Den lange dagsrejse af Gyrdir Eliasson | Opgavehjælp

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Dansk A
 • Ingen givet
 • 10
 • 3796
 • PDF

Litterær artikel: Den lange dagsrejse af Gyrdir Eliasson | Opgavehjælp

Få hjælp til en analyse og fortolkning af novellen Den lange dagsrejse af Gyrdir Eliasson fra novellesamlingen Mellem træerne, 2011.

Med denne opgavehjælp får du den bedste hjælp og inspiration til at besvare opgave 5. Litterær artikel om Den lange dagsrejse af Gyrdir Eliasson fra Dansk A STX 30. maj 2013.

Opgavehjælpen dykker grundigt ned i novellen og viser forskellige måder at analysere og fortolke den på. Ud fra opgavehjælpen kan du så få inspiration til din egen novelleanalyse og fortolkning.

Opgavehjælpen til "Den lange dagsrejse" kommer ind på følgende:

 • Indgangsvinkler til en analyse og fortolkning
 • Personkarakteristikker
 • Komposition
 • Fortælleren
 • Fortolkning af tekstens tema og budskab
 • Perspektivering
Husk: Opgavehjælpen er en hjælp til at lære at analysere. Til eksamen skal du selv kunne analysere og fortolke uden hjælp fra opgavehjælpen.

Uddrag

Under komposition og opbygning skal du forsøge at gennemskue strukturen i teksten. I dette tilfælde kunne det være en idé at undersøge, hvordan teksten er tydeligt delt ind i tre dele, og hvordan de tre dele adskiller sig fra hinanden, som det forklares herunder.

Bygget op i tre dele
”Den lange dagsrejse” er opbygget i tre dele, markeret i novellen. Af dem er den første del den længste, og den sidste er den korteste.
I den første del følger man de to søskende i bilen på deres tur. Her vises jegpersonens irritation over broren. I denne del beskrives det islandske landskab, som de kører igennem. Denne del kan også kaldes begyndelsen.
I den anden del beskrives det, der sker, imens de befinder sig på tankstationen. Denne del slutter, da broren er blevet ramt af den bakkende lastbil. Denne del kan kaldes historiens midte.
Den tredje del af novellen er jegfortællerens beskrivelse af, hvad der er sket efter ulykken, samt hvilken effekt den har haft. Det lader til, at der er et forholdsvist langt tidsrum imellem anden og tredje del, eftersom tredje del indledes med: ”Endnu den dag i dag kan jeg høre det råb.” Ved brugen af ordet ”endnu” markeres en tidsmæssig forskel mellem fortælletidspunktet og den beskrevne ulykke. Denne del kan også kaldes historiens slutning.

Vendepunktet (point of no return)
Novellens vendepunkt eller point of no return er der, hvor lastbilen rammer broren og kører ham ned. Herfra kan intet gøres eller siges om imellem de to brødre.

Personkarakteristikker

Jegpersonen er fortæller
Jegpersonen er også novellens fortæller, hvilket betyder at handlingen er fortalt fra dennes perspektiv. Jegpersonen fortæller ikke direkte om sin egen personlighed. For eksempel oplyses det ikke, om jegpersonen er en kvinde eller en mand. Man kan analysere jegpersonen ud fra de ting, jegpersonen fortæller om sine egne handlinger og reaktioner, på det der sker.

Jegpersonen er i dårligt humør
I den del af novellen, hvor de to søskende sidder i bilen, er jegpersonen tvær og sur, hvilket kan ses i måden denne taler til sin bror:
””Kan du ikke vente med det dér,” sagde jeg.”
Her kan man se, at jegpersonen irriteret irettesætter sin bror. Noget lignende er tilfældet, da broren taler i telefon med sin kæreste, hvor jegpersonen reagerer således:
”Jeg kiggede på ham, imens han talte, og han så på mig. Jeg vendte hovedet den anden vej og lod, som om jeg ikke lyttede. ”Husk nu at kigge på vejen, mumlede jeg.”
Jegpersonen virker igen irriteret og vender sig væk, som om han er træt af broren. Og igen falder der en mumlende og sur bemærkning.

Ulykken har ændret jegpersonen
I løbet af novellen ændres indtrykket af jegpersonen, særligt i novellens slutning. Efter at broren er blevet kørt ned, beskrives det, hvordan episoden påvirkede jegpersonen:
”Jeg har ikke bil og kommer aldrig på benzintanke, lige så lidt som templer hos amerikanske sekter. Alle udflugter undgår jeg, så vidt det er muligt. Da lastbilchaufførerne protesterede imod de stigende priser på brændstof, kunne jeg hverken tænde for radio eller fjernsyn i en uge. Jeg cykler, når jeg skal hen og holde mine timer i astronomi i aftenskolen.”
Af dette citat kan vi udlede mange oplysninger om jegpersonen. Personen er en form for underviser, der lever et liv uden bil, brændstof og tankstationer – ting, som er en del af de fleste moderne menneskers dagligdag. Derudover fremgår det, at personen er mærket af ulykken og at den har påvirket måden jeget lever på.
Citatet viser også, at der er forskel på den person jeget var, inden ulykken skete, og den person der er nu. Det markeres i sproget, ved at der skiftes fra datid til nutid. Før beskrives handlingerne i datid ved brug af ord som ”gjorde, sagde og kiggede”, hvorefter det til slut i teksten skifter til brug af nutidsformen med udsagnsord som ”skal, er og undgår”. Det betyder at historien fortælles fra nutiden og omhandler noget, der skete i fortiden. Det kaldes at fortælle retrospektivt... Køb adgang for at læse mere

Den lange dagsrejse af Gyrdir Eliasson | Opgavehjælp

[16]
Bedømmelser
 • 24-11-2016
  Givet af 2.g'er på STX
  Jeg synes den er rigtig god til at give stof til eftertanke omkring novellen og flere synspunkter, der ikke gør det hele for ensartet, det er desuden ikke bare en direkte analyse, der kan kopieres, man skal også selv lige "tænke" over tingene. Det er dog en smule rodet at finde rundt i, og jeg synes ikke helt perspektiveringen er fyldestgørende.
 • 20-05-2014
  Ringeste guldnoter jeg har downloaded indtil videre. Hverken analysen eller fortolkningen nævner jeg-personens fascination af astrologi og planeten mars. Det er ikke en del af novellen uden grund! Perspektiveringen er heller ikke helt skarp, handlingen starter f.eks. ikke in medias res som der hævdes. De er bedre end ingenting, men klart under standard.
 • 25-03-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Okay noter, der kunne dog godt komme flere argumenter for nogle ting, eksempelvis: er hovedpersonen en mand eller kvinde, og hvorfor? Hjælper fint på vej, og er brugbart
 • 16-03-2016
  Rigtig god og stil stor hjælp og inspiration.

Materialer relateret til Den lange dagsrejse af Gyrdir Eliasson | Opgavehjælp.