Landskabsdannelse i Danmark - Marsk og Vadehav

 • STX 2.g
 • Naturgeografi C
 • Ingen givet
 • 16
 • 5017
 • PDF

Rapport: Landskabsdannelse i Danmark - Marsk og Vadehav

Rapporten handler om landskabsdannelse i Danmark, hvor vi især fokuserer på marsk- og vadehavsområdet.

Formål:
Formålet med denne rapport er, at beskrive landskabsudviklingen i Danmark.
Rapporten vil indeholde emner som, dannelsen af Danmark, med en grundig gennemgang af marsk- og vadehavsområdet i Sønderjylland. Tøndermarsken er et meget væsentligt emne. Interessekonflikter og grunden til at marskområdet ser ud som det gør, vil også blive beskrives.
GIS programmet ArcView vil tages i brug, som et hjælpeværktøj til præsentationen af Vidå systemet.

Indhold

Formål: 2
Den danske landskabsdannelse 2
Marsk og vadehav 4
Marskdannelse og vadehavet: 4
Hvad kendetegner marsken? 6
Horisontbeskrivelse: 7
Marskjorden: 8
Tøndermarsken: 8
Vidå systemet 9
Stormfloder, sluser og diger 10
Reservoirer i Tøndermarsken 12
Interessekonflikter 13
Konklusion: 14
Kildeliste: 15
Bilag til Vidå systemet: 16

Uddrag

Igennem de sidste mange hundrede millioner år har jorden været udsat for store temperatur svingninger. Temperatursvingningernes maksimum forekommer med ca. 200 mio. års mellemrum, hvorimellem der optræder kuldeperioder. I kuldeperioderne svinger temperaturerne et par gang, med forholdsvis få års mellemrum, før temperaturen atter af ukendte årsager er tiltagende i ca. 100 millioner år.

Kuldeperioderne kaldes istider, der hver består af en række mellemistider, og dette fænomen udgør en stor del af baggrunden for den danske landskabsdannelse. Hver ny istid har slettet de spor, den foregående istid har sat på landskabet, og det kun de sidste to istiders effekt, der er tydelig på det danske landskab... Køb adgang for at læse mere

Landskabsdannelse i Danmark - Marsk og Vadehav

[4]
Bedømmelser
 • 18-11-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  God opgave med udemærkede pointer dog lidt mangler.
 • 01-09-2014
  asssssssssssssssssssss
 • 26-03-2007
  Den var fin
 • 17-09-2003
  god og grundig