Landeanalyse af USA | International Økonomi B

  • HHX 3. år
  • International Økonomi B
  • 10
  • 13
  • 1700
  • PDF

Landeanalyse af USA | International Økonomi B

Denne rapport International Økonomi B er en landeanalyse af USA på det globale marked med udgangspunkt i interne fakta om landet.

I rapporten gives der en karakteristik af USA, hvorefter rapporten kommer ind på USA's økonomiske situation og samhandelen med Danmark. Derefter er der nogle demografiske informationer og et kig på USA's handel med Europa, som rundes af med nogle udfordringer for USA og en konklusion dertil.

Indhold

Indledning 2
Karakteristik 3
Økonomisk vækst 4
Arbejdsløshed 4
Danmarks samhandel med USA 5
Børnedødelighed 6
Indkomst 6
Demografi 7
Eksport & import 9
Konklusion 11
Kildeliste 12
Internet 12
Bøger 12

Uddrag

Rapporten bygger primært på links fundet ved research på nettet og delvis på links udleveret i opgaveformuleringen. Der er også inddraget tabeller fra i-bogen, som understøtter vores argumenter i rapporten.

Karakteristik
USA er verdens tredje største land arealmæssigt , kun overgået af Rusland og Canada. Samlet set har det et areal på 9.826.675 km2, hvoraf 9.161.966 er dækket af land og 664.966 er dækket af vand . Populationsmæssigt, er det verdens fjerde største land med 318.892.103 millioner indbygge-re – nedenunder ses en tabel over fordelingen af aldersgrupper .

Selvom hovedstaden siden 1791 har heddet Washington D.C, er det kun 23. største by målt på ind-byggertal . George Washington var manden, som flyttede hovedsædet til Washington, og det er også her, at den nuværende præsident Barack Hussein Obama har siddet siden hans første periode startede tilbage den 20. januar 2009.
Nedenstående tabel viser en oversigt over en fordeling af 3 hovederhverv målt i 2008 .

Økonomisk vækst
I tabellen ovenfor fremgår den procentvise ændring i BNP i faste priser fra år til år i perioden 2005-2014 i henholdsvis Danmark og USA. Ligeledes fremgår den gennemsnitlige procentvise ændring i perioden 2005-2014. Netop BNP er et udtryk for landenes økonomiske vækst.
I årene før finanskrisen, 2005 og 2006, var der i USA tale om højkonjunktur. Allerede i 2007 ses de ... Køb adgang for at læse mere

Landeanalyse af USA | International Økonomi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.