Landbrugets arealanvendelse i Helsinge | Rapport | Geografi C

  • HF 1. år
  • Geografi C
  • 10
  • 10
  • 2072
  • PDF

Landbrugets arealanvendelse i Helsinge | Rapport | Geografi C

Rapport i Geografi C om landbrugets arealanvendelse i Helsinge.

Formål
- At behandle og anvende geofaglige data og resultater
- på baggrund af geofaglig viden reflektere over naturvidenskabernes og teknologiens rolle i den aktuelle samfundsudvikling

Indhold

Formål
Teori
Hypotese
Øvelse a - tegn i excel grafer over de første 5 tal i billedet her under.
Øvelse b - undersøg om der er sket et ændring i omkringliggende markers størrelse ved igen at bruge arealfunktionen eller tegne omridset af en 2012 mark og lægge den ovenpå kortet fra 1955.
Analyse
1. Hvilken udvikling i arealanvendelse er der sket i din by fra 1945 til 2002. passer det med den generelle udvikling (brug bilag 1 og 2)? brug fagtermer som urbanisering, teknologisk udvikling mm.
2. Hvordan har landbruget udviklet sig fra 1950 til i dag – beskriv og forklar dine grafer fra øvelse a.
3. Hvordan har produktiviteten udviklet sig i dansk landbrug fra 1950 til i dag. inddrag tabel 6.4 og kom gerne med eksempler. hvilke årsager kan have bidraget til denne udvikling?
4. Redegør for den danske eksport af landbrugsprodukter (bilag 3)
5. Vurdér om danmark i dag stadig er et landbrugsland (kom fx ind på beskæftigelse, eksport og arealanvendelse).
Konklusion

Uddrag

TEORI
1. Redegør i store træk for landbrugets udvikling siden 1950 ift. produktion, beskæftigelse og areal. I din besvarelse må du meget gerne komme ind på begreberne: mekanisering, specialisering, urbanisering og push – pull, stordriftfordele og automatisering.

Fra slutningen af 1800'tallet frem til efter anden verdenskrig voksede landbrugsproduktionen men landbrugsstrukturen ændrede sig ikke. Først efter 1950 ændrede strukturen – hvad og hvordan landbruget produceres – og beskæftigelsen.
Antal beskæftigede: På relativ kort tid blev landbruget beskæftigelsesmæssige reduceret fra at være det dominerende erhverv til kun at blive et lille erhverv som beskæftigede 2% af arbejdsstyrken.
Antal gårde: Antallet af gårde blev reduceret til en fjerdedel
Bedriftsstørrelser: Dette resulterede til gængæld i at det gennemsnitlige landbrug voksede fra 15 hektar til 54 hektar.
Mekanisering: Mekanisering betyder at teknologien udviklede sig og der kom maskiner på gårdene som kan bruges af en mand og resultere i at beskæftigelsen pr går mindskes. Altså i stedet for at have 20 mennesker til at arbejde på en gård kan man nu ved hjælp af maskinerne gøre det som tidligere krævede 20 mænd arbejde, alene.
Automatisering: Ligesom mekanisering er automatisering en fordel for antallet af ansatte. Automatisering vil sige at man automatisere arbejdet. Altså fx for de landmænd som producere mælk er det godt at have et malkesystem som automatisk malker køerne så man ikke skal bruge flere... Køb adgang for at læse mere

Landbrugets arealanvendelse i Helsinge | Rapport | Geografi C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.