La escuela es el camino hacia el éxito en la vida

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Spansk A
  • 12
  • 20
  • 7688
  • PDF

La escuela es el camino hacia el éxito en la vida

Her finder du Studienets opgavehjælp til "La escuela es el camino hacia el éxito en la vida". Det er titlen på den digitale eksamen den 27. maj 2016 for Spansk A på STX. Det handler om en nicaraguansk pige ved navn Maria og hendes liv, samt børns rettigheder og forhold på verdensplan.

Opgavehjælpen indeholder vores besvarelse af alle spørgsmålene i delprøve 1, der handler om teksten "La escuela es el camino hacia el éxito en la vida". Ud over at besvare spørgsmålene giver vi dig råd og vejledning til, hvordan du bedst besvarer hver enkelt type af spørgsmål. Derefter giver vi dig en gennemgang af teksterne "La escuela es el camino hacia el éxito" (Tekst A), "8 derechos fundamentales del niño de la ONG Humanium” (Tekst B), "Trabajo infantil" (Tekst C) samt billedematerialet i Tekst D. Vores gennemgang indeholder også en vejledning til, hvordan du kan inddrage disse tekster i delprøve 2. Til sidst giver vi dig to forskellige eksempler på besvarelser af delprøve 2, hvor du skal skrive et brev. Vores første besvarelse inddrager Tekst A fra delprøve 1 samt Tekst B, mens vores anden inddrager alle teksterne. Dette har vi gjort for at give dig eksempler på to forskellige besvarelser, der koncentrerer sig om hver deres mængde af tekstmateriale, samt opfylder kravene til opgaveformuleringen.

Hvis du har brug for mere hjælp til den grammatiske side af opgaven, anbefaler vi Studienets kompendium til spansk grammatik.

Spørgsmål
"La escuela es el camino hacia el éxito en la vida" indeholder følgende spørgsmål:

Delprøve 1:
1. Angiv tekstens genre.
2. Angiv tekstens tema.
3. Angiv tekstens formål.
4. Sæt spørgsmålene sammen med de rigtige svar (der er flere svar end spørgsmål).
5. Marker det rigtige svar.
6. Sandt eller falsk?
7. Forbind højre og venstre spalte, så sætningerne er korrekte.
8. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med forklaringerne i højre spalte.
9. Vælg det rigtige af de fremhævede ord. 
10. Giv billedet en titel på spansk og begrund dit valg med 3-5 sætninger på spansk. 
11. Beskriv billedet. Skriv 3-5 sætninger på spansk. 
12. Beskriv billedet med 3-5 sætninger på spansk. Brug mindst 3 adjektiver (tillægsord). 
13. Skriv korrekte sætninger ved at sætte ordene i den rigtige rækkefølge (der kan være flere muligheder). 
14. Find et passende verbum (udsagnsord) og bøj det i den rigtige form i præsens (nutid). Verberne må kun bruges én gang. 

Delprøve 2:
Du har lige læst om María José i tekst A. Skriv et brev til hende, hvor du fortæller om dit eget forhold til skole og arbejde og sammenligner børns vilkår og rettigheder i henholdsvis Nicaragua og Danmark.

Du skal inddrage tekst A fra delprøve 1 og én eller flere af teksterne B (8 derechos fundamentales…), C (video: Trabajo Infantil) eller D (billedmateriale). Du må gerne inddrage yderligere information. Du kan finde tekst A under Delprøve 1 i menuen til venstre.

Du skal bruge mindst 10 af de nedenstående ord i din tekst, heraf skal mindst tre være verber.

- Alle andre ordklasser end verber skal anvendes i den form, de står i nedenfor.

- Verberne står i infinitiv nedenfor. I din tekst skal du bruge dem i en bøjet form, hvor følgende verbalformer indgår: præsens (nutid), perfektum (førnutid) og futurum (nær fremtid/fremtid).

Du skal markere de valgte ord i din tekst med understregning eller fed.

Besvarelsen skal fylde 300 ord.

justo – esperar – dignidad – aunque – educación – fundamentales – además – pensar que – discriminación – mucho – protestar – mundo – mejor – escribir – comparar – trabajo infantil

La escuela es el camino hacia el éxito en la vida

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.