Filmanalyser om Kvindehandel

 • HHX 2. år
 • Dansk A
 • 10
 • 14
 • 4493
 • PDF

Filmanalyser om Kvindehandel

Dette er en større opgave, der omhandler temaet kvindehandel. Opgaven fokuserer på filmanalyser af blandt andet filmen "Taken" fra 2008 for at belyse emnet, men indeholder også historiske samfundsmæssige redegørelser for fænomenet.

Problemformulering
I min opgave om kvindehandel vil jeg redegøre for, hvad baggrunden og årsagerne til kvindehandel er. Jeg vil analysere filmverdenens skildring af kvindehandel, hvordan problemet kommer ud gennem filmene. Til dette vil jeg anvende diverse film og en dokumentar: Human Trafficking, Taken, Mission kvindehandel.

Afslutningsvis vil jeg vurdere hvorfor kvindehandel er blevet mere udbredt og om der er nogle politiske initiativer til at begrænse kvindehandel, både national og internationalt.

Lærers kommentar

Kommentar fra lærer:
- Læs den igennem en gang til for fejl
- Måske mere om udviklingen af kvindehandel
- Styr på fodnoter
- Relevante kilder
- God og gennemarbejdet opgave.

Indhold

Indledning
Redegørelse for baggrunden og årsagerne til kvindehandel
Analyse af filmverdenens skildring af kvindehandel
Taken
Human trafficking
Mission kvindehandel
Vurdering af, hvordan kvindehandel er blevet mere udbredt
Vurdering af, om der er nogle politiske initiativer til at begrænse kvindehandel
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:
Handel med kvinder har gennem århundreder været et samfundsmæssigt problem, og er stort set altid blevet set som et tabu. Det er en grov form for kriminalitet og en uacceptabel krænkelse af kvindens menneskerettigheder. Kvindehandel er i dag den tredje største form for kriminalitet i verden . Ifølge en undersøgelse fra 2005 er der 14 % af 6000 adspurgte nordiske mænd, som benytter sig af prostituerede. Ifølge af en anden undersøgelse som er foretaget af Ritzau i 2005 med i alt 1004 adspurgte, var der 73 % af alle danskerne der mente, at prostitution var i orden. Deraf mente 48 %, at vi i Danmark skulle indføre den hollandske model, hvor både prostitution og bordeldrift er legaliseret. Prostitution er dog ikke ulovligt ifølge den danske lovgivning, så længe den prostituerede er myndig, dvs. over 18 år , men det er til gengæld ulovligt at handle med andre kvinder.

Det er desværre ikke, altid kvinderne selv der vælger at arbejde som prostituerede. Nogle vælger dette job for at komme ud af en uoverstigelig pengegæld eller som en tragisk overbygning på et livsforløb, præget af seksuelle krænkelser. Andre bliver tvunget eller bedraget ud i det beskidte arbejde. Det er primært unge piger/kvinder fra ustabile lande med store sociale og økonomiske problemer, som bliver snydt og bortført til prostitution. Dette sker oftest ved, at den unge pige bliver tilbudt job eller ægteskab i udlandet, og ved ankomsten bliver tvunget til prostitution. Bag handlen med kvinder står både organiserede kriminelle grupper og enkeltpersoner.

---

Analyse af filmverdenens skildring af kvindehandel
Jeg vil gerne analysere hvordan filmverdenen skildrer kvindehandel igennem film, for at se hvordan problemet bliver udtrykt i filmene, og derved kommer ud til verden. Til dette har jeg set 2 spillefilm; Human Trafficking og Taken. Desforuden har jeg set en dokumentar som hedder Mission Kvindehandel, som jeg endvidere vil lave en mere dybdegående analyse af.

Taken
Taken er en amerikansk/fransk film fra 2008, som er instrueret og skrevet af Luc Besson Robert Mark Kamen. Luc Besson har blandt andet også har instrueret filmene: Det femte element og The Lady. Hovedpersonerne i filmen er faderen Bryan Mills, spillet af Liam Neeson, og datteren Kim Mills på 17 år, spillet af Maggie Grace.
Filmen starter i Los Angeles, hvor familien Mills bor. Bryan og Kims mor Lenore/Lennie er skilt, og efter skilsmissen har Kim og hendes far Bryan ikke det bedste forhold eftersom han ikke har været der så meget pga. hans job. Dette ønsker Bryan at rette op på, og han der derfor opgivet sin karriere, ved at sige sit job som CIA agent op, for at kunne komme tættere på sin datter. Det er også derfor han er meget urolig, da han får af vide at hans datter gerne vil til Paris med hendes veninde, for at opleve Paris. Her sker det forfærdelige, at Kim Mills og veninden Amanda Wilson, spillet af Katie Cassidy bliver fanget og tvunget til prostitution. Eftersom Bryan har megen erfaring og kender denne verden, tager derfor sagen i egen hånd... Køb adgang for at læse mere

Filmanalyser om Kvindehandel

[3]
Bedømmelser
 • 10-09-2014
  jhshukdsjkdsjklsalx djkwewklæslæ
 • 23-04-2014
  Tak igen, super opgave til inspiration :-)
 • 04-04-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  khhfdtsdfghjklæø'dasgds