NV-Rapport - Krop og Energi

NV-Rapport - Krop og Energi

Dette er en rapport i NV (Naturvidenskabeligt grundforløb), der undersøger krop og energi. Rapporten er skrevet i fagene fysik og biologi. Vi svarer på fire spørgsmål, der undersøger en persons stofskifte og beskriver et forsøg med en flamingokasse, hvor man måler kroppens hvilestofskifte.

Indhold

1) Gør rede for, hvor energien til en persons stofskifte kommer fra.
Angiv en metode til at sammenligne og evt. bestemme energiindholdet i forskellige fødevarer.
Forklar, hvordan man kan bestemme sukkerindholdet i væsker.

2) Giv eksempler på forskellige energiformer og energiomsætninger samt enheder, der benyttes i forbindelse med energiberegninger.

3) Redegør for, hvordan man kan måle en persons hvilestofskifte (effekt) vha. en flamingokasse.

4) Forklar hvilke fejlkilder, der kan have betydning i forsøget med flamingokassen.

Uddrag

At have et stofskifte er elementært i forhold til, at en organisme kan leve. Dette gælder for alle levende organismer. Begrebet stofskifte betegner en proces, som i menneskers/dyrs tilfælde skaber energi i form af ATP-molekyler og varmeenergi . ATP-molekylerne er nødvendige for, at der kan foregå et muskelarbejde. Det at kunne anvende sine muskler i kroppen, er nødvendigt i forhold til fx at få hjertet til at slå, og for at kunne bevæge hvilken som helst legemsdel. Energien i form af varme går til opretholdelsen af kropstemperaturen, hvilket er en nødvendighed for mennesket, da mennesket er et varmblodet dyr, som går ind under kategorien kaldet bradymetabolism.

Et stofskifte kræver kemisk energi. For at et menneske kan skaffe den kemiske energi til sit stofskifte, og for derved at holde sig i live, bliver et menneske nød til at indtage fødevarer, som består af forskellige slags næringsstoffer. Det at mennesker er afhængige af, at skulle have tilført næring udefra, betyder, at mennesker er heterotrofe organismer. Modsætningen til heterotrofe organismer er autotrofe organismer, som fx er planter, der er selvnærende, eftersom de laver deres egen næring til respiration ... Køb adgang for at læse mere

NV-Rapport - Krop og Energi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.