Ungdom som Ideal

Se flere bedømmelser 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 (34 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk. Et Guld-produkt er et produkt, som er udarbejdet til Studienet.dk af fagligt dygtige undervisere og studerende. Studienet.dk markerer ekstra gode produkter med mærkatet Guld-produkt.

Uddannelse

STX 3.g

Fag

Dansk A

Karakter

Ingen givet

Antal sider

11

Antal ord

4013

Filformat

PDF

Guldnoter, Kronik: Ungdom som Ideal

Få idéer til fokus i din kronik om "Ungdom som Ideal" med Studienets Guldnoter.

Opgaven er fra eksamenssættet i dansk på STX, juni 2012.

Guldnoterne hjælper dig helt konkret med at analysere teksten "Peter Pan-demien", der skal være udgangspunkt for kronikken om det ungdommelige som ideal: I denne forbindelse får du et overblik af temaer, pointer til analyse, bemærkninger, noter og elementer, som du kan tage udgangspunkt i i din opgaveskrivning.

Guldnoterne giver dig inspiration og hjælp til:
  • Hvordan du skal forstå og bruge opgaveformuleringen
  • Hvordan du kan skrive din redegørelse
  • Hvilke argumenttyper, der er i teksten
  • Hvordan du kan diskutere temaet om ungdom som ideal


Med Guldnoter får overskuelig og målrettet hjælp til at skrive opgaven om "Ungdom som Ideal".

Indhold
Opgaveformuleringen
Temaet
Punkterne
Tekst 5: ”Peter Pan-demien”
Synspunkter i tekst 5 [redegørelse]
Sådan skal du redegøre
Tre hovedsynspunkter
Argumentationsformen [karakteristik]
Sådan skriver du din karakteristik
Argumentationsformer i tekst 5
Læserhenvendelse og identifikation
Gør brug af eksempler
Taler til fornuften (logos-appel)
Henvisning til autoriteter (etos-appel)
Ordvalg, der påvirker læserens holdning – værdiladede ord
Samlet om argumentationsformen i teksten
Diskussion
Hvordan skal du diskutere?
En diskussion af synspunkterne i tekst 5
I hvor høj grad er det ungdommelige blevet et ideal?
I hvor høj grad er ungdomsidealet et samfundsproblem?
Andre perspektiver til diskussion

Uddrag
Temaet for din kronik står som det første i opgaveformuleringen. Temaet er: ”det ungdommelige som ideal”.
Efter 1960'ernes og 70'ernes ungdomsoprør er ungdommen blevet en mere og mere central faktor i den vestlige kultur.

Der er kommet mindre respekt om autoriteter og ældre personer, og i stedet er der opstået et enormt fokus på unge mennesker og deres livsstil, sådan at selv voksne og ældre personer nu vil være ungdommelige og opføre sig på en 'ung' måde. Spørgsmålet er, om det ungdommelige ideal er et problem for samfundet eller blot en naturlig... [læs mere nu]