Kronik om Holdninger til prostitution

  • STX 3.g
  • Dansk A
  • 10
  • 5
  • 1857
  • PDF

Kronik om Holdninger til prostitution

Opgaven indeholder en kronik om holdninger til prostitution. Der gøres rede for synspunkterne i teksten ”Prostituerede skal kunne vælge selv” af Øyvind Bordal bragt i Information den 12. april 2013, og der foretages en karakteristik af argumentationsmåden. Efterfølgende diskuteres tekstens synspunkter.

Opgaven indeholder lærerens kommentarer, så det er muligt at se, hvad eleven har gjort godt og mindre godt i sin besvarelse.

Studienets kommentar

En god og velstruktureret kronik, der blot indeholder nogle få formulerings- og kommafejl. Det ville trække opgaven yderligere op, hvis eleven lavede en decideret argumentationsanalyse med påstand, belæg, rygdækning osv.

Uddrag

Debatten om prostitution har igennem en årrække fyldt en relativ stor del i den politiske debat. Politikere fra begge fløje har diskuteret fordele og ulemper ved et forbud mod prostitution, og et forbud var således nedfældet, som en del af regeringsplanen for den siddende SSFR regering. Ifølge Øyvind Bordal vil et forbud dog ikke have den store virkning på de problemer, som handelsvaren sex bringer med sig. I hans kronik ”Prostituerede skal kunne vælge sig” argumenterer han for, at et forbud mod købesex vil have en meget ringe, og endog negativ virkning. Tværtimod vil det føre til en kriminalisering af kvinderne i verdens ældste erhverv, hvilket ifølge skribenten blot vil medvirke til en forringelse af forholdende for kvinderne i erhvervet. Øyvind Bordal kritiserer ligeledes hans opponent for at være tilhænger af forbud, hvortil han selv argumenterer ud fra et liberalistisk frihedssyn. Artiklen er bragt i Information den 12 april 2013.

I kronikken er der nogle hovedsynspunkter man som læser bider mærke i. Først og fremmest gør skribenten det klart, at prostitution ikke bare forsvinder ud i den blå luft, såfremt et forbud vedtages. Erhvervet er et af verdens ældste, og har eksisteret igennem årtusinder, og Øyvind Bordal skriver: ”Det er jo ikke ligefrem en nyhed, at sex kan købes for penge. Det er en ligeså fasttømret del af civilisationen som landbrug eller anvendelsen af husdyr…”... Køb adgang for at læse mere

Kronik om Holdninger til prostitution

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.