Konsekvenserne af 11. september & "The Patriot Act" | SRP

 • STX 3.g
 • SRP (Engelsk A, Samfundsfag A)
 • 12
 • 22
 • 7011
 • PDF

Konsekvenserne af 11. september & "The Patriot Act" | SRP

Få inspiration med dette SRP til et 12-tal om konsekvenserne af terrorangrebet 9/11 i fagene Engelsk A og Samfundsfag A med fokus på "The Patriot Act" og George Bushs "State of the Union speech" fra 2002. I analysen af "The President's State of the Union Address” benyttes diskursanalyse og Københavnerskolen.

OBS. Opgaven er af eleven angivet til at høre under fagene Engelsk og Historie, men opgaven hører reelt set under fagene Engelsk og Samfundsfag.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Indledning 2
2. Metode 2
3. The Patriot Act 3
3.1 11. september 2001 3
3.2 Homeland security 4
4. Analyse af ”The President's State of the Union Address” 6
4.1 Sproget og de retoriske virkemidler 6
4.2 Talens diskurs 9
4.3 Københavnerskolen 13
5. Kritikken af indgrebene i ”USA Patriot Act” 15
5.1 Kommunitarisme 15
5.2 The common good vs. private liberty 16
5.3 “USA Patriot Act” til debat 16
5.4 Delkonklusion 19
6. Konklusion 19
7. Perspektivering 20
Litteraturliste 22
Bilag

Uddrag

1. Indledning
Da USA i 2001 blev ramt af det værste terrorangreb i verden til dato, begyndte et nyt kapitel i verdenshistorien. USA stod pludselig overfor et kæmpe problem, da angrebet var sket inden for landets egne grænser. Paradoksalt nok var landet med verdens ældste og stadigt fungerende forfatning, altså pludselig i en situation, hvor et kompromis med denne, virkede som den eneste vej til genoprettelsen af fred og tryghed i USA. Den amerikanske forfatning har altid stået som den altoverskyggende lov, og hver enkelt amerikaner har altid stået fast ved sine rettigheder som står beskrevet heri.
Derfor er det altså interessant at se, hvordan USA formåede at gennemføre en lovgivning, som så mange anklager for at være forfatningsstridig. Hvad var det ved angrebet den 11. september, der ændrede så meget ved den verden man førhen havde kendt til? Hvorfor var det, at en ny lovgivning blev udarbejdet? Og hvordan lykkedes det præsidenten at overbevise sin befolkning om, at denne lov var nødvendig i krigen mod terror?
Disse spørgsmål vil jeg forsøge at svare på i denne opgave. Jeg vil lave en kort redegørelse af terrorangrebet d. 11. september og indholdet af ”USA Patriot Act”, som vil fungere som fundament for resten af opgaven. Herefter vil jeg lave en analyse af præsidentens ”State of the Union Address 2002” hvor jeg vil fokusere på sproget, de retoriske virkemidler, talens diskurs og til sidst benytte mig af Københavnerskolens begrebsapparat til at belyse præsidentens italesættelse af terror som en trussel.
Derefter vil jeg ud fra en neokommunitaristisk opfattelse vurdere hvorvidt kritikken af antiterrorloven er berettiget. Til slut vil jeg bruge min konklusion til at perspektivere frem mod i dag... Køb adgang for at læse mere

Konsekvenserne af 11. september & "The Patriot Act" | SRP

[8]
Bedømmelser
 • 26-08-2014
  Hjulpet mig virkelig meget
 • 27-02-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  ER en god hjælp til at komme igang.
 • 17-11-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  en meget fin opgave, der virkelig hjælper en igang:)
 • 16-04-2015
  Fin SRP i engelsk/samfundsfag. God til inspiration, især hvis man skriver om konsekvenserne af 9/11 -)