Konditionsforbedring | Træningsprojekt

  • STX 3.g
  • Idræt B
  • 10
  • 10
  • 3246
  • PDF

Konditionsforbedring | Træningsprojekt

Træningsprojekt lavet i Idræt B, hvor målet er konditionsforbedring samt øget muskelstyrke i primært benmuskulaturen.

Formål
Med dette træningsprojekt har jeg flere målsætninger. For det første ønsker jeg at forbedre min kondition. Jeg cykler ofte på motionscykel, dog løber jeg sjældent, hvilket er noget jeg ønsker at ændre på. Jeg ønsker at forbedre min kondition, ikke kun pga. det sundhedsmæssige aspekt, men også for at opnå en personlig sejr. Derfor sætter jeg et mål om at kunne løbe 10. km på under 50 minutter. Som et tredje mål ønsker jeg at opnå øget muskelstyrke i benmuskulaturen primært.

Lærers kommentar

Super godt træningsprogram med fokus på progression, og super kobling af teori til diskussionen

Elevens kommentar

Forklaringen af træningsadaptationer kunne være kortere

Indhold

Formål
Indledning
Metode
Resultater
Diskussion og konklusion
Bilag 1

Uddrag

Indledning
Definitionen på kondition er kroppens evne til at optage, transportere og udnytte ilt. Kondition måles ud fra konditallet, hvilket er defineret ved:
Konditallet=(optaget ml ilt)/(kg*min)
Konditallet er altså et tal, der fortæller os, hvor meget ilt en person maksimalt kan optage pr. kilo legemsvægt pr. minut. Et højt kondital er lig med en god kondition, og et lavt kondital er omvendt lig med en dårlig kondition.
Overordnet er der to måder at træne kondition på – kontinuerlig træning og intervaltræning. Ved kontinuerlig træning arbejder man kontinuerligt over en længere periode, dvs. uden pauser. Pga. manglen på pauser er intensiteten ofte begrænset. Ved intervaltræning arbejder man derimod i intervaller med ekstrem høj intensitet og med pauser imellem intervallerne.

Træningsintensitet er et udtryk der bruges, når man snakker om, hvor hårdt man presser sin krop under træning. I forbindelse med konditionstræning vurderes træningsintensiteten oftest ud fra pulsen. Pulsen er et udtryk for, hvor hårdt hjertet arbejder ift. arbejdet, der udføres. I den forbindelse kan man tale om den maximale puls, der ca. kan bestemmes til at være sin alder trukket fra 220. Pulsen kan f.eks. måles med et pulsur, og intensiteten kan dermed vurderes under træning.
Man skelner mellem tre intensiteter, som for 16-19-årige vil være

Let intensitet puls 120-140 slag pr. min
Moderat intensitet puls 140-160 slag pr. min
Høj intensitet puls 160-200 slag pr. min

ATP er den eneste form for energi, som musklerne kan bruge direkte. Vores ATP-lagre i kroppens .... Køb adgang for at læse mere

Konditionsforbedring | Træningsprojekt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.