Komparativ analyse af Johannesevangeliet og gnostiske tekster

 • HF 2. år
 • SSO (Religion B)
 • 12
 • 42
 • 16074
 • PDF

Komparativ analyse af Johannesevangeliet og gnostiske tekster

I første del af opgaven jeg vil give en kort beskrivelse og redegørelse af gnosticismen og teksternes historiske baggrund og problematikken bag dem. Jeg vil gennemgå Nag Hammadi-teksterne og fremhæve steder, der ville kunne bruges i en senere opstilling mod Johannes-evangeliet og være med til at karakterisere dem som gnostiske tekster.
Derefter vil jeg gennemgår dele af Johannes-evangeliet og betone dets gnostiske - og ikke gnostiske – træk, for at kunne stille det op mod Den autoritative lære og fremdrage forskelle og ligheder.
Til slut vil jeg ud fra min analyse og sammenligning prøve at konkludere konsekvenserne af lighederne og/eller forskellene.

Indhold

Forord side 2
Indledning side 2
Indholdsfortegnelse side 3
Kort om gnosticismen side 4
Analyse af Den Autoritative lære side 5
Analyse af Exegesen om sjælen side 9
Johannesevangeliet: side 11
o Og dets gnostiske indhold side 11
o Og dets antignostiske træk side 14
Konsekvenserne side 15
o Den gnostiske problematik side 15
o Konklusion side 16
Litteraturliste side 18
Bilag side 19

Uddrag

De to Nag Hammadi-tekster, jeg er blevet bedt om at analysere, er endnu ikke udgivet på dansk, så jeg har valgt at lave provisoriske oversættelser af teksterne fra engelsk og tilføjet afsnitsnummereringer, og det er disse oversættelser, jeg benytter i mine citater, og afsnittene jeg vil referere til.
Jeg vil lægge hovedvægten på Den autoritative lære (NHC VI,3), da det er her, jeg finder, der er mest at arbejde med i forhold til en belysning af gnosticismens syn på verden, mennesket og frelsen. Af samme grund er denne tekst også bedst egnet til at stille op mod Johannes-evangeliet. Eksegesen om sjælen (NHC II,6) vil derfor træde noget i baggrunden og kun fungere som supplement i forhold til synspunkter, ligheder og forskelle... Køb adgang for at læse mere

Komparativ analyse af Johannesevangeliet og gnostiske tekster

[1]
Bedømmelser
 • 10-10-2017
  Givet af Underviser på HF
  Super godt skrevet og god forståelse for både gnosticismen og den kristne tekst Johannesevangeliet. God inspiration til, hvordan man laver en god komparativ analyse af to tekster.