Den kolde krig og Danmarks rolle | SSO

  • HF 2. år
  • SSO (Historie B)
  • 12
  • 20
  • 4887
  • PDF

Den kolde krig og Danmarks rolle | SSO

Denne opgave er en Større Skriftlig Opgave (SSO), som er skrevet i Historie B. Emnet er den kolde krig og Danmarks rolle under den.

Opgaveformulering
- Undersøg hvilke årsager der var til at den kolde krig startede – og giv i forlængelse heraf en kortfattet redegørelse for de væsentlige begivenheder under den kolde krig.
- Undersøg hvilke rolle Danmark spillede under den kolde krig. Undersøgelsen skal både bygge på selvfundet historiefremstillingsmateriale, på synspunktsmateriale og på historiefaglig analyse af det vedlagte kildemateriale (bilag 1-3).
- Diskutér på bagrund af de vedlagte bilag 4-5, samt selvfundet materiale, om den kolde krig overhovedet er slut.

Lærers kommentar

Flot besvarelse. Censor var rigtig glad for dybden i behandlingen af emnet - og for emnevalget i øvrigt.

Det der kunne have været bedre er:

a) Litteraturliste-angivelsesmåden er ikke 100 % korrekt i forhold til de almindelige normer for litteraturlister.
b) Din dokumentation af hvor forskellige informationer er ikke hele vejen igennem besvarelsen tæt nok. For blot at give et ret konkret eksempel er der i angivelser/henvisninger til DR-dokumentarprogramserien blot angivet afsnit, hvor vi faktisk skulle have været nede på minuttalsniveau.
c) Du skal være opmærksom på at få anvendt flere historiefaglige analysebegreber

Indhold

Indledning
Årsager til den kolde krigs begyndelse
Cubakrisen
Danmarks rolle under den kolde krig
Hvad er der sket med trusselsniveauet?
Hvordan har det danske forsvarsbudget udviklet sig siden den kolde krig?
Er den kolde krig slut?
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Den kolde krig tager sin begyndelse i 1945, med den 2. verdenskrigs afslutning, vel egentlig i den sidste fase af selve krigen med opdelingen ved de allieredes konferencer i Teheran og Yalta (se Bilag 3), men de egentlige årsager ligger for en stor part længere tilbage og er især i Ruslands tilfælde direkte bestemt af Oktoberrevolutionens ideologiske projekt, som det mundede ud i den af Lenin grundlagte Tredje Kommunistiske Internationale (Komintern) i 1919, hvis formål var den verdensomspændende bolsjevikiske revolution og arbejderklassens overtagelse af samfundet og oprettelsen af proletariatets diktatur. Fastsættelsen af Oder-Neiße-grænsen betød den mest dramatiske nyordning af det europæiske landkort i det 20. århundrede, med vidtrækkende strategiske konsekvenser: Tysklands nederlag i den 2. verdenskrig resulterede i landets fuldstændige udslettelse som militær og politisk faktor, med en de facto reduktion af dets territorium fra 1937 på 25%, og en opdeling af dets tilbageværende territorium imellem USA, Frankrig, England og Sovietrusland. Japan har ligeledes set sig nødsaget til at overgive sig i krigen mod USA, da USA valgte at kaste atombomberne over Hiroshima og Nagasaki, hvilket indledte kernevåbnenes æra, teknologien som skulle blive så central for den sikkerhedspolitiske situation i de følgende årtier... Køb adgang for at læse mere

Den kolde krig og Danmarks rolle | SSO

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.