Den Kolde Krig - Stor opgave

 • HHX 2. år
 • Historie B
 • 10
 • 13
 • 4232
 • PDF

Den Kolde Krig - Stor opgave

Dette er en stor opgave om den kolde krig.

Problemformulering:
Redegør for, hvad den Kolde Krig handlede om.
Analyser hvordan de østeuropæiske lande blev kommunistiske. Diskuter herunder, hvordan Sovjetunionen og de østeuropæiske lande så på Vesten.
Vurder hvilken indflydelse, den amerikanske udenrigspolitik i perioden 1945-1955 havde for opdelingen af Europa. Diskuter herunder, hvordan vestmagterne så på Sovjetunionen i denne periode.

Elevens kommentar

Opgaven var meget god, men manglede nogle enkelte detaljer såsom at perspektivere til tidligere amerikansk udenrigspolitik over for sovjet.

Indhold

Indledning 2
Den Kolde Krig 3
Begyndelsen på den Kolde Krig fra 1945 - 1955 3
Klimaks i den Kolde Krig fra 1955 - 1962 4
Afspænding i den Kolde Krig fra 1962 - 1975 4
Afslutning på den Kolde Krig fra 1975 - 1990 4
Udbredelsen af kommunisme i Østeuropa 4
Det sovjetiske syn på vesten 6
Den amerikanske udenrigspolitik fra 1945 - 1955 8
Det vestlige syn på Sovjetunionen 9
Konklusion 10
Kildeliste 12

Uddrag

Indledning
Jeg har valgt at arbejde med den Kolde Krig og fokusere min opgave på starten af den Kolde Krig fra 1945 - 1955. Grunden til jeg har valgt dette emne er, at jeg synes, at det er interessant, hvordan Europa blev delt op efter 2. verdenskrig, da man oprindeligt aftalte, at de europæiske lande selv skulle vælge deres egen demokratiske institutioner uden indblanding fra supermagterne. Desuden har jeg i udarbejdelsen af opgaven prøvet at se på, hvordan Vesten og Sovjet hver især så på hinanden i stedet for kun at have det traditionelle vestlige synspunkt på blokdannelsen i Europa.

Den Kolde Krig varede i perioden fra 1945 - 1990 og var en periode kendetegnet af politiske og militære konflikter mellem de kapitalistiske lande i vesten og de kommunistiske lande i østen. Den Kolde Krig var primært en konflikt mellem sejrsherrerne af den 2. verdenskrig USA og dets allierede mod Sovjetunionen. Desuden kunne krigen også betegnes som en ideologisk kamp mellem liberalismen og kommunismen. Særpræget ved denne krig var, at krigen forblev ”kold”, selvom perioden var præget af gensidig afskrækkelse med bl.a. nye kernevåben fra de to supermagter, USA og Sovjetunionen. Krigen blev kaldt ”kold”, idet der ikke skete nogen direkte væbnede sammenstød mellem supermagterne. Under den Kolde Krig var der dog en række krige i den tredje verden med forskellige grader af indblanding fra supermagterne... Køb adgang for at læse mere

Den Kolde Krig - Stor opgave

[6]
Bedømmelser
 • 15-12-2013
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Ganske fin opgave, stensikkert hit!
 • 28-03-2014
  God inspiration. God struktur.
 • 10-12-2016
  God opgave let og overskue
 • 24-02-2016
  ................................................................................................................