Mini-SRP om kokain | Kemi A og Biologi B

  • HTX 2. år
  • Kemi A, Biologi B
  • 12
  • 12
  • 2683
  • PDF

Mini-SRP om kokain | Kemi A og Biologi B

Denne opgave i Kemi handler om kokain, heriblandt hvad det er, hvad det bliver brugt til, hvordan det påvirker en, hvad der gør at man bliver så afhængig af det, hvordan man fremstiller det, hvordan strukturformlen ser ud og hvilke funktionelle grupper det indeholder.

Opgaven er et mini-SRP, som øvelse til det rigtige Studieretningsprojekt (SRP) .

Opgaveformulering
• Kokain er blandt de allermest vanedannende rusmidler. Men hvordan virker kokain egentligt på hjernen og hvorfor bliver man let afhængig af stoffet?

• Kokain blev allerede brugt 2000 år før vores tid af amerikanere som benyttede kokaplantens blade. Hvad er forskellen i den biologiske virkning som opnås ved at indtage kokain i oprenset form og den virkning som opnås ved at tygge bladene som indianerne har gjort det i mange hundrede år?

• Handels kokain består af flere forskellige kemikalier og ingredienser. Redegør for hvilke kemikalier der benyttes, og vurder hvorfor de er nødvendige for stoffet. Skriv strukturformlen og identificer de funktionelle grupper.

• Et organisk stofs opløselighed afhænger af tilstedeværelse af hydrofile grupper. Redegør for de karakteristiske gruppers polaritet og vurder kokains opløselighed i vand.

Lærers kommentar

Meget veldisponeret opgave. Meget god biologiske dybde der viser at du virkeligt har sat dig ind i stoffet. Rigtigt godt med figurer til at understøtte teksten.

Kommentarer fra de vurderende lærere er med i opgaven.

Indhold

Indledning
Kokain og dets virkning
Afhængighed
Kokabladets virkning
Virkning ved snifning
Hvordan man laver kokain og hvilke kemikalier der benyttes
Hvilke kemikalier indeholder stoffet
Kokains vandopløselighed
Konklusion

Uddrag

Kokain er et af de mest populære euforiserende stoffer. Det udvindes af kokaplantens grønne blade. Ca. 2000 år før vores tid, brugte man plantens euforiserende virkning til religiøse formål og til at modvirke træthed I Sydamerika.

Kokain er et stimulerende og euforiserende rusmiddel, der efterhånden bliver brugt af rigtig mange. Kokain har før været forbundet med de rige og berømte mennesker, fordi det var så dyrt, men rigtig mange almindelige mennesker både unge og gamle har råd til det nu, og tager det jævnligt. Det fås som regel i form af et krystallinsk hvidt pulver, men sælges til tider også som en pasta. Det tages oftest gennem næsen, ved at man snuser det op med et sugerør eller en rullet pengeseddel, det kaldes at ”sniffe”.

Kært stof har mange navne og ligeså har kokain, da det er ulovligt at sælge, købe og tage det. Det kaldes derfor i salgssprog for: coke, nose, blow, snow, lady, white lady, snowflake, Charlie, Big C, Candy, Lines m.m... Køb adgang for at læse mere

Mini-SRP om kokain | Kemi A og Biologi B

[1]
Bedømmelser
  • 02-02-2017
    Ja tak! lige hvad man manglede