Kognitionspsykologi: Hvordan lærer vi bedst? | Synopsis | Psykologi B

  • HF 2. år
  • Psykologi B
  • Ingen givet
  • 3
  • 1076
  • PDF

Kognitionspsykologi: Hvordan lærer vi bedst? | Synopsis | Psykologi B

Dette er en synopsis om kognitionspsykologi skrevet i Psykologi B. Opgaven handler om hvordan vi bedst lærer nye ting, og kommer ind på forskellige teorier om læring, blandt andet fra Piaget og Vygotsky.

Lærers kommentar

God analyse, gode teorier.

Indhold

Titel
Problemformulering
Præsentations af bilagsmateriale m. psykologisk problemstilling
Præsentation af valgt teori
Analyse
Konklusion
Diskussion
Perspektivering

Uddrag

Jean Piaget, Intrapsykisk læring: Vores læring sker uafhængigt af omgivelserne.
Jean Piaget, Modningsproces: Indlæring er bestemt af modning, som er afhængig af vores udviklingsfaser (den formelt operationelle periode fra ca. 11 års alderen). Her tænker vi nemlig logisk, abstrakt og er i stand til at tænke over vores egen tænkning.
Lev Vygotsky, Interpsykisk læring: Vores læring sker imellem mennesket og omverdenen. (Situeret læring)
Lev Vygotsky, ZNU (zonen for nærmeste udviling): Barnet kan nå længere i sin udvikling ved at få hjælp (en håndsrækning) af en ældre lærer, elev eller voksen.
Thomas Zieche, Det sociale niveau: Lærernes kulturelle horisont og elevernes kulturelle horisont, her er brobyggeri fra lærerens side en nødvendighed
Thomas Ziehe, Informalisering (reaktionsmønster) ”Hvad kommer der ud af…” Læreren skal begrunde vigtigheden af, hvad de skal lære.
Thomas Ziehe, Tematisering (reaktionsmønster): Viden skal gøres mere spændende end det, de unge kan finde på nettet. Mangel på nysgerrighed og motivation er konsekvenserne... Køb adgang for at læse mere

Kognitionspsykologi: Hvordan lærer vi bedst? | Synopsis | Psykologi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.