Køn og krise | Fællesdel | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 12
  • 3
  • 876
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Køn og krise | Fællesdel | Samfundsfag A

Dette er Studienets eksempelbesvarelse af fællesdelen fra eksamenssættet "Køn og krise", der blev stillet i Samfundsfag A på STX d. 30. maj 2016. Brug denne besvarelse som inspiration til din egen opgave.

Opgaveformuleringen lød:

1a. Opstil tre hypoteser, der kan forklare nogle af de økonomiske sammenhænge, der kommer til udtryk i tabel 1. Besvarelsen skal understøttes af relevante beregninger. Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

1b. Hvad kan der af figur 1 udledes om forskelle i løn i Danmark?

Uddrag

Hypotese 1:

Faldet i Grækenlands BNP kan forklare en del af Grækenlands stigende arbejdsløshed fordi en faldende produktion indebærer afskedigelser.

Begrundelse:

Tabel 1 viser at Grækenlands BNP er faldet fra 242 milliarder euro i 2008 til 178 milliarder euro i 2014. Det svarer til et fald på 26,45%. I samme periode er arbejdsløsheden steget fra 7,8% til 26,5%. Det svarer til at andelen af arbejdsstyrken der er beskæftigede er faldet fra 92,2% til 73,5% hvilket svarer til et fald på 20,28%. Udviklingen er vist med indekstal i følgende tabel (2008= indeks 100)

BNP er værdien af et samfunds samlede produktion. Samfundets produktion kan være faldende fordi virksomheder og offentlige myndigheder samlet set nedjusterer deres produktion. I den forbindelse vil medarbejdere typisk blive afskediget... Køb adgang for at læse mere

Køn og krise | Fællesdel | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.