Knuthenborg Safaripark | Erhvervscase synopsis

  • HHX 1. år
  • Erhvervscase
  • 10
  • 31
  • 5149
  • PDF

Knuthenborg Safaripark | Erhvervscase synopsis

Her finder du en besvarelse af erhvervscasen om Knuthenborg Safaripark fra Juni 2014. Erhvervscasen er lavet med udgangspunkt i at finde frem til de udfordringer som Knuthenborg Safaripark står overfor på nuværende tidspunkt, hvordan disse kan løses og hvilke konsekvenser disse løsningsforslag vil medføre.

De udfordringer, som Knuthenborg Safaripark står overfor, er fundet ved at foretage en række interne og eksterne analyser af virksomheden. Til denne besvarelse er der vedlagt bl.a. en konkurrenceanalyse, økonomisk analyse, værdikædeanalyse, Porters Five Forces, etc.

Indhold

Virksomhedsbeskrivelse……………………………………………………………………. 3-4
Kristiske successfaktorer………………………………………………………………………4
Udfordringer……………………………………………………………………………………..5
Handlingsforslag………………………………………………………………………………5-8
Konsekvenser for handlingsforslagene…………………………………………………...9-10
Metode………………………………………………………………………………………….11
Kildeliste………………………………………………………………………………………..12
Bilag 1: Konkurrenceanalyse……………………………………………………………..13-16
Bilag 2: Økonomisk analyse………………………………………………………………17-20
Bilag 3: Ansoffs vækstmatrice………………………………………………………………..21
Bilag 4: Værdikæde………………………………………………………………………..22-23
Bilag 5: Porter's Five Forces……………………………………………………………...23-25
Bilag 6: Omverdensmodel………………………………………………………………...26-28
Bilag 7: SWOT-Analyse………………………………………………………………………29
Bilag 8: TOWS-Analyse………………………………………………………………………30

Uddrag

Virksomhedsbeskrivelse:

Knuthenborg safaripark starter tilbage i 1681, hvor Eggert Christoffer Von Knuth køber et stykke jord, som er en del af det vi i dag kender som Knuthenborg safaripark. Dengang var målet at samle så meget jord op, så de kunne oprette deres eget grevskab, som betyder at indehaveren af den jord der er tale om, kan kalde sig greve. Dernæst blev indehaverens familie også sikret i fremtiden. På dette tidspunkt er Knuthenborg kun landbrug og skovbrugs-orienteret, og er det helt frem til industrialiseringen omkring 1840'erne. Bandholm havn bliver så etableret, og er finansieret af Knuthenborg. Dernæst køber man en masse jord, og køber sig fri af begrænsningerne, hvilket er blevet til den park vi i dag ser i Knuthenborg.

Først var det meningen det skulle blive Nordeuropas største herregårdshave, men grundet samfundsmæssige ordninger bliver mange af Danmarks herregårdshaver ophævet, og står til ikke at kunne bruges. Her opsøger en lokal dyrepasser Knuthenborg at lade sine dyr stå der, hvilket Knuthenborg godtager. Og det er starten på det vi i dag kender som Knuthenborg safaripark. I 2007 overtog den 13. Generation af Knuth-familien, nemlig den nuværende adm. Direktør Christoffer Knuth, Knuthenborg safaripark. Knuthenborg safaripark er Nordeuropas største safaripark, og huser 1200 dyr indenfor 70 forskellige dyrearter, som er fordelt ud over 1250 hektar. Derudover er der yderligere arealer med skove, parker mm. 1150 hektar, samt en tilhørende havn kaldet Bandholm havn på 600 meter, samt en dybgang på 5,30 meter.

Christoffer Knuth overtog virksomheden fra sin far, og siden 2010 har de formået at skabe vækst i omsætningen. I 2014 havde de en omsætning på 40.436.000 kroner, samt et årsresultat på 976.000 kroner. De er bosat i Maribo, hvor hele organisationen holder til. Knuthenborg består af en godsdel som består af landbrug, skovbrug, havn, huse samt i realiteten Knuthenborg park. Dernæst er der driftselskabet, kaldet Knuthenborg safaripark A/S, eller Hippotigris A/S. Sidstnævnte er dem som forpagter Knuthenborg park af godset, og driver det. Sidstnævnte er også den virksomheden, som vi vil gå i dybden med.

Kritiske succesfaktorer:
● Udvikling af attraktioner
● Fast geografisk målgruppe
● Stigende omsætning
● Høj indtrængningsbarriere
● Fokus på værdiskabelse for konsumenter

Udfordringer:
● Stor konkurrence i oplevelses- og zoobranchen.
● Få nye konsumenter til safariparken p.g.a. beliggenheden.
● Dårlig likviditetsgrad
● Overbevisning om at dyrene har det godt... Køb adgang for at læse mere

Knuthenborg Safaripark | Erhvervscase synopsis

[1]
Bedømmelser
  • 14-12-2016
    Brugte den til at lave omverdensmodellen men den virker lidt løs, f.eks. 1 linje under politik og lovgivning.