AT synopsis om klimamodeller og klimapolitik | Samfundsfag A og Naturgeografi C

 • STX 3.g
 • AT (Naturgeografi C, Samfundsfag A)
 • Ingen givet
 • 11
 • 2200
 • PDF

AT synopsis om klimamodeller og klimapolitik | Samfundsfag A og Naturgeografi C

AT synopsis i Samfundsfag A og Naturgeografi C om klimamodeller og klimapolitik.

Hovedspørgsmål:
Hvilke muligheder og problemer giver klimamodeller for at føre international klimapolitik?

Underspørgsmål og problemstillinger:
1. Hvordan er klimamodeller opbygget?
- a. Hvilke data benyttes?
- b. Hvilke fremtidsscenarier opstiller modellerne?
2. Hvordan positionerer primære aktører som Kina og USA sig klimapolitisk?
3. Kan staterne enes om de nødvendige løsninger?
4. Har de reelle politiske beslutninger overhoved nogen effekt?

Lærers kommentar

Meget tilfreds med den, giver et rigtigt godt oplæg til AT eksamen og inspiration til en dybdegående undersøgelse op til eksamen.

Indhold

Indledning
Præsentation af problemformulering
- Hovedspørgsmål
- Underspørgsmål og problemstillinger
1. Hvordan er klimamodeller opbygget?
- 1a. Hvilke data benyttes?
- 1b. Hvilke fremtidsscenarier opstiller modellerne?
- Empiri og metode
2. Hvordan positionerer primære aktører som Kina og USA sig klimapolitisk?
- Empiri og metode
3. Kan staterne enes om de nødvendige løsninger?
- Empiri og metode
4. Har de reelle politiske beslutninger overhoved nogen effekt?
- Empiri og metode
Konklusion
Perspektivering
Relevante problemstillinger, teorier og metoder fra studierapporten

Uddrag

1a. Hvilke data benyttes?
De mest pålidelige klimamodeller skal kunne give en særdeles præcis gengivelse af dynamikken i fortidens klima i de sidste 30-100 år, hvis fremskrivningerne skal være brugbare. Viden om fortidens klima kan fx aflæses gennem iskerneboringer. Denne viden giver et fingerpeg om klimaets naturlige variation før mennesket blandede sig, og kan bruges til fremskrivning af nye klimavariationer. Dog kan den ikke bruges til beskrivelse af nutidens klima, grundet en grov dataopløsning.
Viden om nutidens klima (ca. De seneste 100 år) opnås derimod gennem naturvidenskabelig systematisk observation (bl.a. gennem satellitter) hvor objektivitet er fundamentet. Klimadata og vejrobservationer indsamles fra vejrstationer over hele Jorden og anvendes i overensstemmelse med internationale aftaler om metode fastsat af FN's World Meteorological Organization (WMO). Den nutidige viden giver et fingerpeg om konsekvenser af udefrakommende påvirkninger (såsom vulkanudbrud og menneskets udledning af drivhusgasser), når de sammenlignes med fortidens data.

1b. Hvilke fremtidsscenarier opstiller modellerne?
FN's klimapanel, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), har igennem række rapporter advaret verdenssamfundet og de politiske beslutningstagere om klimaets udvikling. I den seneste rapport fra 2007 konkluderede panelet, der ... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om klimamodeller og klimapolitik | Samfundsfag A og Naturgeografi C

[2]
Bedømmelser
 • 26-05-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  rigtig god opgave, brugte den til hjælp i et at forløb med samf/ng, og denne hjalp mig meget i ng-delen, da jeg ikke er så naturvidenskabelig
 • 06-04-2012
  Givet af 1.g'er på STX
  god opgave, der indehodldte det jeg forventede